ZEA.cz Národní výstava hospodářských zvířat
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Národní výstava hospodářských zvířat

Datum konání

25. - 28. června 2009

Popis

Zaměření NÁRODNÍ VÝSTAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY zůstane stejné a kopíruje její podobu z Přerova. Společnost Genoservis ve spolupráci s chovatelskými svazy, sdruženími a odbornými institucemi je garancí kvalitního doprovodného programu, jehož podstatnou součást tvoří předvádění a hodnocení hospodářských zvířat. Důraz je kladen na prezentaci technologií pro chov hospodářských zvířat, technologií pro výrobu krmiv, inseminační a reprodukční techniku, genetiku, diagnostické a léčebné přípravky, laboratorní a veterinární techniku a další obory spojené s živočišnou výrobou. Zachována bude i doprovodná výstava zemědělské techniky zastoupená zejména regionálními prodejci strojů a zařízení.

Novinkou následujícího ročníku je konání NÁRODNÍ VÝSTAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY souběžně s Mezinárodní výstavou chovatelských a jezdeckých potřeb PROPET, Mezinárodní výstavou psů INTERCANIS a Mezinárodní výstavou koček INTERFELIS. Vznikne tak zcela nový, ucelený a u nás ojedinělý chovatelský komplex se zastoupením hospodářských i zájmových zvířat. Navíc bude zároveň probíhat v samostatném pavilonu výstava BIOMASA jako obnovitelný zdroj energie, o kterou je již tradičně zájem při veletrzích Techagro a Silva Regina.

 1. SKOT - skot holštýnský, skot český strakatý, skot masný
 2. PRASATA
 3. OVCE A KOZY
 4. KONĚ
 5. DROBNÉ ZVÍŘECTVO
 6. PŠTROSI
 7. OSTATNÍ CHOVNÁ I LOVNÁ ZVĚŘ
 8. STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPRAVU KRMIV
 9. STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
 10. KRMIVA, DIETETIKA
 11. OSIVO, SADBA
 12. VETERINÁRNÍ TECHNIKA A MEDICÍNA
 13. INSEMINAČNÍ A REPRODUKČNÍ TECHNIKA, GENETIKA
 14. DIAGNOSTICKÉ, LÉČEBNÉ A DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY
 15. LABORATORNÍ TECHNIKA
 16. TRAKTORY
 17. MALÁ ZEMĚDĚLSKÁ MECHANIZACE
 18. STROJE DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ
 19. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY
 20. OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
 21. BIOMASA
 • Českomoravská společnost chovatelů a.s.
 • Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
 • Svaz chovatelů českého strakatého skotu ČR
 • Český svaz chovatelů masného skotu
 • Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
 • Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
 • Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Agrární komora ČR
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Komora veterinárních lékařů ČR
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Pořadatel

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1, 647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 834
Fax: +420 541 153 068
E-mail: vystavazvirat@bvv.cz

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek