ZEA.cz Zaměstnanec Ing. Stanislav Valenta
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Ing. Stanislav Valenta

Ing. Stanislav ValentaTelefon: 602 171 051
Pozice: Specialista pro pěstování kukuřice a konzervaci pícnin
Email: valenta@zea.cz

Specializace

Náplní mé práce v ZEA Sedmihorky jsou především objemná krmiva a to jak kukuřice, tak bílkovinné pícniny. Způsoby zakládání porostů, agrotechnika pěstování, technologie sklizně a konzervace kukuřice a jetelovin, to jsou oblasti, kterým se věnuji mnoho let. Se svými zákazníky probírám konkrétní případy a navrhuji opatření či celé systémy pěstování a užití těchto plodin. Cílem této mé činnosti v rámci „ZEA Systému“ je pomáhat výrobcům objemných krmiv k produkci konzervovaných krmiv s vysokým obsahem živin bez plísní a dalších nežádoucích složek. Současně se starám o distribuci konzervantů LALSIL, které jsou jedním z nástrojů výroby kvalitních objemných krmiv.

Pole a vše co se na něm pěstuje je můj úděl a koníček.

Poslední články od tohoto autora


Utužení půdy limituje ekonomiku všech plodin II.

24.9.2012
Utužení půdy limituje ekonomiku všech plodin II. (val) K nadměrnému utužení půdy dochází při jednotlivých agrotechnických zásazích. Mezi nejčastější a zároveň nejvážnější stavy lze jmenovat vstup těžké mechanizace za příliš velké vlhkosti půdy, volba nevhodného nářadí vzhledem ke stavu půdy, absence nebo nepatrné hnojení organickými hnojiva, absence vápnění půdy dle AZP, jednostranné a opakované vyvážení tekutých statkových hnojiv pouze na některé stejné pozemky, absence hlubšího zpracování půdy tj. zpracování vždy pouze do 10 cm atd. Dá se konstatovat, že nadměrné utužení půdy je způsobeno dlouhodobějším stejným systémem nevhodného zpracování půdy vzhledem k daným podmínkám.

Utužení půdy limituje ekonomiku všech plodin I

10.9.2012
Utužení půdy limituje ekonomiku všech plodin I (val) Půda je základní, omezený a neobnovitelný zdroj tvorby potravin , je nedílnou součástí přírodního bohatství každé země. Ten kdo ničí půdu ničí sám sebe.
Pojezdová rychlost při setí kukuřice rozhoduje

30.4.2012
Pojezdová rychlost při setí kukuřice rozhoduje o využití produkčního potenciálu daného hybridu kukuřice a
zisku či ztrátě pěstitele. (val) Pojezdová rychlost při setí kukuřice rozhoduje o využití produkčního potenciálu daného hybridu kukuřice a zisku či ztrátě pěstitele.
© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek