ZEA.cz Konzervanty ZEACID
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Seminář: "Prostřeno v jámě"

23.1.2017
Svatá Lalsila - patronka konzervace (ruz) Obecný princip úspěšné konzervace a zdárného uchování objemného krmiva je založen na co nejrychlejším snížení pH konzervované píce. Inokulací konzervovaného materiálu pouze bakteriemi mléčného kvašení máme sice zajištěn rychlý pokles pH, avšak při jeho krmení se potýkáme s velmi vysokou kyselostí a krmnou dávku musíme následně pufrovat. Kvalita samotného konzervačního procesu je tedy úzce spjatá s druhem použitého konzervačního prostředku.

Seminář: „Receptář konzervace“

22.1.2016
(ruz) Výroba kvalitních senáží a siláží je jednou z nejsložitějších disciplin rostlinné výroby. Je to dáno velmi úzkým časovým prostorem k provedení sklizně v optimálních podmínkách. Při vlastní konzervaci objemných krmiv však tak jako tak musíme část živin obětovat, pro stabilizaci živin ostatních. Moderní konzervanty objemných krmiv dokáží zaručit i jejich stabilitu při odběru.

Seminář: „Horory z jam“

15.1.2015
(ruz) Než se stane ze zelených rostlin kvalitní konzervované krmivo, musí urazit dlouhou, trnitou cestu. Při silážování pícnin se na celém procesu nemalou měrou podílí doba sečení a zavadání na pokosu, manipulace a sběr hmoty, dále plnění a zakrytí senážní jámy a nakonec i způsob vybírání a vlastní krmení senáže. U kukuřičných siláží je situace obdobná, navíc značně ovlivněná už v počátku samotnou volbou hybridu. Ten se významně podílí nejen na výnosu, ale i na kvalitě a stravitelnosti vyrobené siláže.

Nové trendy v konzervaci

24.4.2014
Nové trendy v konzervaci (ruz) Nové trendy, vyšší přesnost, méně práce, nevídané koncentrace. Tak pod tímto mottem se nesl tradiční březnový seminář firmy ZEA Sedmihorky k tématu konzervace objemných krmiv. Kvalita a efekt samotného konzervačního procesu je úzce spojená s druhem použitého konzervačního prostředku. Existuje nepřeberné množství konzervantů objemné píce, ale ne každý umožní přizpůsobit se danému okamžiku sklizně a vyrobit krmiva s vynikajícími hodnotami jak živinovými, tak i v kyselosti vyhovující konečnému uživateli – skotu.

Seminář: „Nové trendy v konzervaci“

24.2.2014
Seminář: „Nové trendy v konzervaci“ (ruz) Proces úspěšné konzervace a zdárného uchování objemného krmiva je založen na co nejrychlejším snížení pH konzervované píce. Kvalita samotného konzervačního procesu je však úzce spojená s druhem použitého konzervačního prostředku. Inokulací píce pouze bakteriemi mléčného kvašení máme sice zajištěn rychlý pokles pH, avšak při krmení se potýkáme s velmi vysokou kyselostí objemného krmiva a krmnou dávku musíme následně pufrovat.

Senážujeme při sušině od 25 %

3.6.2013
Senážujeme při sušině od 25 % (zel) Je čas senážování a počasí nám zatím nepřineslo slunné dny, které by pomohly dosáhnout sušiny sklízené hmoty pro využití biologických konzervantů. Vzhledem ke stárnutí porostů nám nezbývá čas čekat na bezdeštivé počasí a řešením je použít chemický konzervant. Za tohoto stavu je pro konzervaci těžce silážovatelných bílkovinných pícnin nejvhodnější využít SOFT – ACID, který nám umožní silážovat pici již od 25% sušiny.
Archiv článků
© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek