ZEA.cz Chemická generace konzervantů
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Chemická generace konzervantů

14.5.2012
Chemická generace konzervantů (ruz) Ke konzervaci objemných krmiv organickými kyselinami přistupujeme vždy, kdy už na konzervaci biologické prostředky nestačí, nebo samotná konzervace bakteriemi by byla velmi riskantní. Kdy je tedy vhodné užít „chemii“? Především je to při nestálém počasí, při silážování obtížně silážovatelné píce s nízkým obsahem cukrů vůči tlumivým látkám, při potřebě zrychlit proces silážování. Neméně významnou oblastí úspor je i chemické ošetření horní vrstvy siláží a senáží pod plachtou. Navíc díky nové patentované technologii „chráněných kyselin“ lze plně využít potenciál organických kyselin – velmi nízké pH, silný antibakteriální účinek.

Nejužívanější organické kyseliny jsou kyselina mravenčí, kyselina octová a kyselina propionová. Požadujeme od nich působení buď přímo při konzervačním procesu, kdy okyselí hmotu a zamezí enzymovému štěpení bílkovin, nebo inhibují rozvoj kvasinek a plísní a zaručí stabilitu po otevření jam. Každá organická kyselina se vyznačuje svými dílčími specifickými vlastnostmi, proto se vhodně kombinují tak, aby bylo co nejvíce využito jejich synergického účinku. Mnohé čisté organické kyseliny jsou silně těkavé a nebezpečné žíraviny s velkým korozivním účinkem. Aby se zvýšila bezpečnost při manipulaci, začaly se v praxi používat různé způsoby ochrany tzv. “pufrace“, kdy se část kyselin mění na sůl (např. část kyseliny mravenčí se převádí do formy mravenčanu amonného, nebo mravenčanu sodného). Takto upravená kyselina je potom stabilnější a současně dojde k eliminaci jejich nepříznivých vlastností. Bohužel při této technologii ochrany dochází (úměrně dle výsledného podílu soli) ke zvýšení jejího pH, což se projeví snížením účinku výsledného přípravku.

Bylo proto nutno najít nový způsob jak ochránit organické kyseliny či jejich směsi a současně odstranit nepříznivé vlastnosti spojené s jejich pufrací tak, aby byl maximálně využit jejich potenciál. V poslední době se začala používat nová technologie ochrany organických kyselin „SoftAcid®“. Tato patentovaná technologie „třetího stupně ochrany“ využívá unikátních vlastností modifikovaných lignosulfonanů. Jejím základním principem je, že při smíchání makromolekuly modifikovaného lignosulfonanu sodného a organické kyseliny dochází k oboustranně vratnému spojeni mezi oběma molekulami. Tato technologie plně zabezpečuje ochranu kyselin, přičemž současně nijak nenarušuje jejich výslednou účinnost. Základní výhodou takto chráněných kyselin je, že nedochází na rozdíl od standardně „pufrovaných“ přípravků ke zvýšení pH a následnému snížení jejich účinnosti. Například směs kyseliny mravenčí a propionové, která je chráněná technologií „SoftAcid®“ má pH na úrovni 1,5 – 2. Naopak stejná směs kyselin, která je standardně „pufrovaná“ pomocí amonné soli, má pH mezi 3,5 až 4,5. V praxi potom tento fakt ovlivňuje jak výsledné dávkování jednotlivých přípravků (2,5 až 3,5 litru oproti běžným 4 až 6 litrům) na tunu hmoty, tak i vyšší výslednou cenu na tunu krmiva. Mezi nesporné výhody takto chráněných organických kyselin patří také jejich razantní snížení korozivnosti (o cca 80-95% proti účinku čisté organické kyseliny).

Další nepříjemnou vlastností organických kyselin je také jejich silné odpařování (těkavost), což opopisvlivňuje nejen skladování a manipulaci, ale zejména dobu účinku aplikovaného preparátu. Velkou výhodou technologie „SoftAcid®“ je snížení tohoto odpařování (těkavosti). Modifikovaný lignosulfonan u takto chráněných přípravků napomáhá vytvoření rovnoměrné vrstvy na povrchu hmoty tak, aby bylo dosaženo maximálního účinku organických kyselin. V neposlední řadě je třeba podotknout, že chráněné organické kyseliny díky velikosti makromolekuly SoftAcidu neprochází póry pokožky, pouze na ni vytváří film. To vše vede ke zvýšení bezpečnosti při zacházení, skladování a transportu chráněných kyselin a tyto již nejsou klasifikovány jako žíraviny, ale pouze jako dráždivé látky a nepodléhají předpisům ADR.

Skupina chemických konzervantů – chráněné kyseliny ZEACID, SOFTACID, CORNACID jsou přípravky pro úspěšnou chemickou konzervaci a zdárné uchování objemného krmiva i za zhoršených podmínek.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek