ZEA.cz Konzervační přípravky první a druhé generace - Lalsily a jejich kombinace.
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Konzervační přípravky první a druhé generace - Lalsily a jejich kombinace.

18.3.2013
Konzervační přípravky první a druhé generace - Lalsily a jejich kombinace. (chu) Zemědělské podniky zabývající se chovem skotu nebo podniky provozující bioplynové stanice potřebují celoročně ke krmení kvalitní konzervovaná krmiva, kde kvalita těchto krmiv výrazně ovlivňuje konečný výsledek- ať už je to množství vytvořeného plynu nebo množství vyprodukovaného mléka. Jedna z věcí, která výrazně ovlivňuje kvalitu objemných krmiv, je výběr konzervačního přípravku.

Většina firem, která prodává konzervační přípravky, a že jich v České republice není málo, používá výhradně jen bakterie mléčného kvašení a dokonce některé z nich nemají ani enzymatickou složku, která je u plodin s vysokým obsahem bílkovin (vojtěška a jetele) nepostradatelná. Tyto přípravky na bázi bakterií mléčného kvašení (tzv. konzervační přípravky první generace) jsou samozřejmě rychlým okyselovadlem a pro začátek konzervace budeme těžko hledat něco lepšího. Na druhou stranu vysoké množství kyseliny mléčné v silážích nebo senážích není vhodné pro metabolizmus dojnic a nevytváří ostatní vhodné složky řízené fermentace. V tuto chvíli nastupují na scénu tzv. konzervační přípravky druhé generace (přípravky s kmenem Lactobacillus buchneri kmen NCMB 40788), které dokáží zpracovat přebytečnou kyselinu mléčnou na kyselinu octovou a monopropylenglykol, což přináší výrazný protiplísňový účinek a zvyšuje energetickou hodnotu.

Berte prosím toto krátké zamyšlení nad konzervací objemných krmiv jako i závěry semináře: Tajemství úspěšné konzervace, který proběhl v minulých dnech a který tuto problematiku řešil mnohem podrobněji. Na těchto seminářích byly i představeny ještě navíc nové tzv. HC formy konzervačních přípravků, kde je minimalizována potřeba dávkovacího media. K tomuto progresivnímu způsobu byly nabídnuty i vhodné aplikátory.

Kompletní nabídku konzervačních přípravků nabízených firmou Sedmihorky najdete v sekci konzervace.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek