ZEA.cz Lze vyrábět mléko levněji ? (Díl IV.)
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Lze vyrábět mléko levněji ? (Díl IV.)

3.4.2009
Lze vyrábět mléko levněji ? (pad) Bílkovinná objemná krmiva jsou ve výživě dojnic druhou stranou mince rozhodující o úspěšnosti ekonomiky výroby mléka. Bohužel jejich sklizeň a konzervace jsou v praxi nejméně úspěšnou oblastí. Podílí se na tom do určité míry vliv vnějších klimatických podmínek, ale ruku na srdce, hlavní příčinou jsou stále se opakující chyby v technologii zpracování píce při sklizni a konzervaci.

Vyrobit levnou a kvalitní bílkovinnou senáž, dobře přijímanou zvířaty, znamená sklízet ve vegetační fázi, kdy porost vykazuje nejvyšší obsah stravitelných živin. Sebevyšší výnos hmoty v pozdějších vývojových fázích nemůže nahradit pokles kvality živin. Například oddálení sklizně vojtěšky o jeden den je provázeno poklesem obsahu N-látek o 0,5 % a zároveň zvýšením obsahu hrubé vlákniny o 0,9 %. V období butonizace vykazuje porost vojtěšky obsah hrubého proteinu v sušině v rozmezí 23 – 24 %, přičemž celkový výnos hrubého proteinu z plochy l ha dosahuje zhruba 1000 kg.

Za 14 dnů od této pro sklizeň optimální doby dojde ke snížení koncentrace N-látek o sedm procent na obsah 16 – 17 % v sušině, ale zároveň k nárůstu produkce hmoty, který prakticky eliminuje tento pokles. Na první pohled se může zdát, že se nic nestalo a vyrobili jsme dostatek krmiva. Neuvědomíme si však, že kvalita této senáže vyjádřená obsahem využitelných bílkovin klesla o 30 %, což znamená, že jsme vyprodukovali jen dostatek balastu.

V takovém případě budeme muset chybějící živiny (bílkoviny) doplnit, ale bohužel často z daleko dražších zdrojů jako jsou např. sojové a řepkové extrah.šroty popřípadě lihovarské výpalky apod. Při současné ceně sojového extrah. šrotu 9000 Kč/t je jednotka bílkovin až 3x dražší, než z bílkovinných objemných krmiv, což se ve finále nepříznivě promítne i do celkových nákladů na produkci mléka, které vzrostou až o 0,30 Kč/l.

Náročnost výroby bílkovinných objemných krmiv je dána velmi úzkým časovým prostorem k provedení sklizně v optimálních podmínkách. Nejdůležitějším cílem je co nejrychleji dosáhnout požadované úrovně sušiny a tím omezit působení negativních vlivů vnějšího prostředí. Její optimální úroveň se pohybuje v dimenzi 32 – 35 %, přičemž výrazně mokřejší senáže mívají obvykle velké problémy v kvasném procesu a zvířata vykazují nižší příjem sušiny. Na druhé straně z přeschlé senážní hmoty obtížně vytěsňujeme vzduch, senáž je dlouhodobě vystavena respiraci a následné samozahřívání je provázeno velkými ztrátami energie. Zamezit proto zbytečným ztrátám je naším prioritním zájmem, přičemž zásady, které vedou k jeho naplnění lze shrnout do těchto bodů:

  • co možná nejvíce zkrátit dobu zavadání
  • při sečení dokonale narušit stonky – používat kondicionéry
  • hmotu na pokosu rovnoměrně rozprostřít na co nejširší řádky
  • výška strniště u jetelovin min. 8 cm a zamezit styku hmoty s půdou
  • omezit nebo vyloučit obracení, které sice urychluje dosažení sušiny, ale způsobuje odrol

Pracovní operace související s uložením hmoty do silážní kapacity jsou plně v našich rukou, zde neobstojí výmluvy na počasí. Na preciznosti a důslednosti jejich provedení závisí i rozsah celkových ztrát, které mnohdy patří k těm největším. Při senážování je třeba dodržovat požadavek naplnit silážní kapacitu v co nejkratší době - tj. max. do 4 dnů. Hmotu musíme naskladňovat zásadně v co nejmenší vrstvě a ploše. Proto nejúspěšnějším systémem je vrstvení hmoty do klínu a udržovat její sílu před vlastním dusáním max. 30 cm. Za těchto okolností je možno velmi účinně vytěsnit vzduch a nastartovat anaerobní fermentační proces a minimalizovat ztráty energie prodýcháním. Logický je i požadavek plnění jámy jen do úrovně boků, což umožňuje i dokonalé zakrytí.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek