ZEA.cz Nová generace konzervantů! I.
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Nová generace konzervantů! I.

16.4.2012
Nová generace konzervantů! I. (ruz) Nacházíme se před velmi významným obdobím každého zemědělského podniku, který se zabývá chovem skotu, anebo provozuje bioplynovou stanici. A to obdobím významnějším nežli samotné žně - výrobou konzervovaných objemných krmiv. Nedílnou součástí technologického postupu při konzervaci a skladování objemné píce je užití silážních aditiv. Původní silážní přípravky měly za cíl snížit ztráty při fermentaci (10 %), ztráty vzniklé aerobní nestabilitou (5 %) a ztráty na krmné hodnotě (5 %). Nová generace konzervačních přípravků však musí řešit víc!

V úvodu je však nutné připomenout, že sebelepší a dražší (dražší ne vždy = lepší) přípravky nezajistí očekávaný výsledek, když zanedbáme byť jen nepatrnou část celého procesu silážování. Při silážování pícnin se na výsledku nemalou měrou podílí doba sečení a zavadání na pokosu, manipulace a sběr hmoty, dále plnění a zakrytí senážní jámy a nakonec i způsob vybírání a vlastní krmení senáže.

Obsah mikroorganismů (epifytní mikroflóry) v 1 g vojtěšky (Holúbek et al., 2007)

Vojtěška Celkový počet Mléčné bakterie Máselné bakterie Kvasinky
Čerstvá hmota 1 600 000 10 100 4 000
Zavadlá hmota 5 700 000 1 000 150 000 48 000

Kvalita samotného konzervačního procesu je úzce spojená s obsahem divoké epifytní mikroflóry, která se, jak dokládá výše uvedená tabulka, vyskytuje na zavadlé píci v absolutní přesile. Unikátními silážovacími přípravky Lalsil dodáme u senáží 180 000 – 360 000 kulturních, žádoucích mikroorganismů na 1 gram píce!

Paleta konzervačních přípravků nové generace, kterou má ve svém nabídkovém portfoliu ZEA Sedmihorky, kromě snížení fermentačních ztrát a zlepšení krmné hodnoty navíc řeší následující koncepty:

 • Ochrana bílkovin a energie
 • Zvýšení stravitelnosti
 • Poměr fermentačních kyselin
Nyní k jednotlivým novátorským přístupům podrobněji.
 1. Ochrana bílkovin a energie konzervovaného krmiva

  Enzymy v přípravcích Lalsil zvyšují množství dostupných cukrů pro bakterie mléčného kvašení P. acidilactici, které rychle vytváří velké množství kyseliny mléčné a tím dojde k rychlému snížení pH silážované hmoty na bezpečnou mez. Nežádoucí proteolytické bakterie jsou tímto účinně inhibovány a tím dojde ke snížení proteolýzy během fermentace až o 15 %! Konzervovaná krmiva mají nižší teplotu při fermentaci inhibicí organismů způsobující zahřívání (kvasinky, plísně). Stabilní teplota znamená omezení Maillardovy reakce a tím zaručení vyšší kvality uchovávaných bílkovin a jejich vyšší stravitelnost.

 2. Zvýšení stravitelnosti konzervovaného krmiva pomocí bakteriálních enzymů

  Oba (1999) a Kendall v roce 2009 potvrdili, že každé 1 % zvýšení stravitelnosti krmiva podávaného dojnicím znamená zvýšení příjmu sušiny o 0,17 kg a navýšení užitkovosti o 0,25 litru mléka.

  Bakterie mléčného kvašení Lactobacillus buchneri jedinečného a patentovaného kmene NCIMB 40788, který je obsažen v konzervantu Lalsil Fresh, v průběhu fermentace zpracovávají přebytečnou kyselinu mléčnou na kyselinu octovou a propylenglykol a svými enzymy rozrušují ligninocelulózový komplex rostlinných buněk. Enzymy těchto unikátních bakterií umožní zvýšit stravitelnost zakonzervované píce již v jámě a předpřipraví krmivo k lepšímu využití v bachoru dojnice.

Další podrobnosti o novém přístupu ke konzervaci objemných krmiv a nový pohled na optimální poměr kyselin v silážích a senážích naleznete v příštím článku, který zveřejníme na tomto serveru již za týden.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek