ZEA.cz Nová generace konzervantů! II.
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Nová generace konzervantů! II.

23.4.2012
Nová generace konzervantů! II. (ruz) Požadavky na obsah konzervačních kyselin v silážích a senážích se ne zcela shodují s obsahem kyselin přirozeně se vyskytujících v bachoru. Proto bylo nutno najít východisko, které by vyhovovalo jak dojnici, tak řádně ochránilo uskladněné živiny. Kompromisem mezi bachorem a silážní jámou je koncept konzervantu Lalsil Fresh, který obsahuje bakterie mléčného kvašení Lactobacillus buchneri unikátního kmene NCIMB 40788. Tento jedinečný kmen bakterií umí nejen úspěšně zakonzervovat, ale uskladněné krmivo je obsahem konzervačních kyselin daleko přátelštější k prostředí bachoru.

Optimalizace fermentačního procesu – poměr kyselin v silážích

V našem novém přístupu ke konzervaci objemných krmiv již neplatí, že siláž je jedna věc a dojnice, respektive bachor, druhá. Na celou problematiku se musíme podívat z pohledu spojitých nádob. V minulosti se vydávalo velké množství finančních prostředků na to, abychom okyselili konzervovanou hmotu velkým množstvím kyseliny mléčné. Při zkrmování takto okyselených siláží jsme opět vydávali další peníze na nákup pufrů, abychom vylepšili snížené bachorové pH. Ne zřídka se stávalo a stává, že dojnice i v závěrečné fázi laktace, kdy nejsou zatížené větším množstvím jádra, přesto nadměrně přijímají volně nabídnuté pufry. Příčinou je velké množství kyseliny mléčné v silážích a jejich velká kyselost vyjádřená hodnotou KVV (kyselost vodního výluhu).

Složka V standardní siláži V bachoru Proces v siláži/senáži
s konzervanty
“nové” generace
Kyselina mléčná Nejlepší okyselovalo, ALE stimuluje houby.
Často vyšší množství než je potřeba zejména siláže bohaté na cukry (kukuřice)
Tendence akumulovat (hlavně D-kys.mléčná, ta se podílí na acidóze) Produkce správného množství (ne málo a ne moc).
Produkuje L-mléčnou vs. D-mléčnou
Kyselina octová Ne moc ve běžných silážích/senážích. Excelentní zdroj energie.
Prekurzor tuku
Excelentní zdroj energie.
Prekurzor tuku
Kyselina propionová Velmi málo v běžných silážích/senážích. Dobrý zdroj energie.
Prekurzor laktózy & NADPH
Dostatečné množství má významný protiplísňový efekt a zvyšuje energetickou hodnotu
Monopropylen glykol (MPG Převážně 0 v běžných silážích/senážích. Dobrý zdroj energie Dostatečné množství má významný protiplísňový efekt a zvyšuje energetickou hodnotu

Ve zdravém bachoru dojnice se za 24 hodin vytvoří až 5 kg těkavých masných kyselin. Z nich největší podíl (3 kg) má kyselina octová a kyselina propionová (1 kg). Dalšími těkavými masnými kyselinami, které se vytváří fermentací v bachoru, jsou kyselina máselná, isomáselná, valerová, isovalerová a další. Kyselina mléčná se v bachoru ve větším množství objevuje až při hodnotách pH, které můžeme označit jako zdravotně závadné.

V novém konceptu silážních konzervantů v kombinacích s přípravkem Lalsil FRESH bakterie mléčného kvašení Lactobacillus buchneri kmene NCIMB 40788 v řízené fermentaci zpracují přebytečnou kyselinu mléčnou na kyselinu octovou, propionovou a monopropylenglykol. Tyto produkty mají významný protiplísňový účinek, jsou inhibitory kvasinek (alkohol) a zvyšují energetickou hodnotu krmiva. Navíc enzymy narušením ligninu a celulózy rostlinných pletiv zvyšují stravitelnost uskladněného krmiva.

Není ocet jako ocet

Je velký rozdíl, zda se kyselina octová v krmivech vytvoří činností bakterií mléčného kvašení, nebo vznikne divoce bakteriemi octového kvašení. Chemicky vzato ano, je to tatáž kyselina octová, se stejným vzorcem, ale způsob jejího vzniku je diametrálně odlišný.

Kyselina octová, vytvořená řízeně fermentací bakteriemi mléčného kvašení z přebytku kyseliny mléčné, nesnižuje příjem krmiva dojnicemi. Hodnoty kyseliny octové například v kukuřičné siláži vystoupí na 0,9 – 1,1 % ve hmotě a nikdy nebudou převyšovat % kyseliny mléčné.

Avšak bakterie octového kvašení fermentují sacharidy na kyselinu octovou za jediné podmínky – přístupu vzduchu! Tedy tato „zlá“ kyselina octová vzniká u konzervovaných materiálů dlouho naskladňovaných, špatně dusaných, nebo sušších. Zpravidla u tohoto krmiva obsah kyseliny octové převyšuje % kyseliny mléčné. Takto zakonzervované krmivo sníží příjem zvířaty a s dalšími doprovodnými efekty (plísně, mykotoxiny) bude pro dojnice i zdravotně závadné.

Ne vždy se podaří zkonzervovat objemnou píci za ideálních podmínek. Skupina konzervantů LALSIL PS, LALSIL CL, LALSIL MS01, LALSIL FRESH a jejich kombinace jsou přípravky pro úspěšnou konzervaci a zdárné uchování objemného krmiva i za zhoršených podmínek.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek