ZEA.cz Nové trendy v konzervaci
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Nové trendy v konzervaci

24.4.2014
Nové trendy v konzervaci (ruz) Nové trendy, vyšší přesnost, méně práce, nevídané koncentrace. Tak pod tímto mottem se nesl tradiční březnový seminář firmy ZEA Sedmihorky k tématu konzervace objemných krmiv. Kvalita a efekt samotného konzervačního procesu je úzce spojená s druhem použitého konzervačního prostředku. Existuje nepřeberné množství konzervantů objemné píce, ale ne každý umožní přizpůsobit se danému okamžiku sklizně a vyrobit krmiva s vynikajícími hodnotami jak živinovými, tak i v kyselosti vyhovující konečnému uživateli – skotu.

Proces úspěšné konzervace a zdárného uchování objemného krmiva je založen na co nejrychlejším vytěsnění zbytkového kyslíku ze hmoty a urychleném snížení pH konzervované píce. Inokulací píce pouze bakteriemi mléčného kvašení máme sice zajištěn rychlý pokles pH, avšak při krmení se potýkáme s velmi vysokou kyselostí objemného krmiva a krmnou dávku musíme následně pufrovat.

Je proto důležité při výrobě kvalitních senáží a siláží používat takové silážní inokulanty, které umožní nejenom rychlý pokles pH (vytvoří se dostatek kyseliny mléčné), ale z přebytků kyseliny mléčné vytvořit kyselinu octovou, která nejenom že není tak kyselá, ale je i velmi důležitou složkou umožňující větší stabilizaci odebírané píce po otevření jámy. Toto ve svém úvodu zdůraznil hlavní přednášející semináře pan Luís Queirós (Forage additives technical support manager firmy Lallemand) z Portugalska. Při vlastní konzervaci objemných krmiv tak jako tak musíme část živin obětovat, pro stabilizaci živin ostatních. Palivem pro mléčné bakterie obsažené v konzervantech jsou rozpustné cukry. Vojtěška obsahuje okolo 12-14 % cukrů na jaře a 6-8 % cukrů při podzimních sečích (dáno délkou fotosyntézy). Pro správné zakvašení je ovšem potřeba minimálně 140 g/kg sušiny rozpustných cukrů při sušině 30 a více %. Potřebného množství rozpustných cukrů lze dosáhnout kombinacemi dvou cest. Rychlým zavadnutí odpoledne posekaného porostu (využití fotosyntézy) a dodáním enzymů, které ze složitých cukrů vytvoří cukry takové, které budou dobře sloužit jako palivo pro kulturní bakterie mléčného kvašení. LALSIL PS je moderní biologicko-enzymatický konzervační přípravek, který splňuje všechna tato kriteria a kromě vyváženého množství několika rodů bakterií mléčného kvašení obsahuje i vysokou koncentraci dvou typů enzymů.

Samotná mléčná kyselina je vynikající kyselinou pro snížení pH konzervované hmoty. Avšak rozvoji kvasinek a plísní nezamezí a nezastaví jejich růst. Rovněž platí, že v silážích bez inokulantů nejsou žádné bakterie, které produkují kyselinu propionovou a kyselinu octovou což jsou dva hlavní prostředky velmi účinné v boji proti kvasinkám a plísním po otevření jámy, čili tyto siláže jsou aerobně stabilní. LALSIL FRESH je velmi vhodný do kombinací s LALSIL PS a LALSIL CL a pomáhá upravit vzájemný poměr kyselin v silážích a senážích ve prospěch kyseliny octové a kyseliny propionové, které jsou zodpovědné za aerobní stabilitu siláží po otevření a užité enzymy zvyšují stravitelnost uskladněné hmoty.

Kombinace přípravků LALSIL umožní operativně reagovat na změněné podmínky na pokosu a připravit podmínky pro vždy optimální průběh fermentace a současně zabezpečit aerobní stabilitu, tedy vyrobit „senáže a siláže na míru“. Ověřte si konzervanty LALSIL v letošní sezóně i Vy!

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek