ZEA.cz Prometheus přípravek bez omezení
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Prometheus přípravek bez omezení

25.2.2013
Prometheus přípravek bez omezení (bum) Prometheus je nový biologický přípravek registrovaný pro použití v řepce jako podpůrný přípravek na bázi bakterie Pseudomonas veronii.
Pseudomonas veronii je tyčinkovitá, bičíkatá, gram negativní bakterie, která je běžnou součástí půdního ekosystému, kde se podílí na rozkladu organické hmoty – je součástí koloběhu dusíku. Bakterie osídluje povrch kořenů řepky, kde vytváří biologický film, který tvoří ochrannou zónu okolo nebo lépe řečeno na povrchu kořene. Bakterie jednak podporuje příjem živin z degradačních pochodů, jednak chrání kořeny před některými půdními patogeny, zároveň stimuluje obranou reakci rostlin proti houbovým patogenům a snižuje reakci rostlin na stresové podmínky – nepříznivé půdní podmínky, utuženost půdy, nedostatek vzduchu v půdě, nízké pH . Podobné reakce rostlin byly popsány i u jiných biologických přípravků. Mezi bakterií a rostlinou vzniká v kořenové sféře symbiotická reakce. Činností bakterií v půdě dochází rovněž ke změnám půdního pH a to směrem nahoru.

Přípravek je vhodné aplikovat v dávce 1 l/ha/ cca do 300l vody po zasetí nebo libovolně během celé vegetace.

Zde je možná aplikace společně s herbicidy řady Butisa, Command, Galera, Agil 100 EC, Garlant Forte, Starane nebo kdykoliv později. Samostatně v cca 300 l/ha.

Jarní aplikace je možná společně s insekticidy - Nurelle D, Mavrik2F, Mospilan.

U fungicidů je zatím ověřeno použití s přípravky Amistar a Pictor, u dalších probíha ověřování.

Připravek nelze aplikovat společně s Damem, Borem a s fugicidy a morforegulátory obsahující tebuconazol, metconazol. Použití dalších přípravků v tank mixu je ve fázi ověřování.

Závěrem: Přípravek PROMETHEUS je podpůrný přípravek, který zlepšuje zdravotní stav řepky. Tím, že upravuje nízké pH půd, významným způsobem ovlivňuje příjem živin, a snižuje stres a napadení rostlin různými patogeny. To se projeví při sklizni zvýšením výnosu semene. Na provozních plochách bylo prokázáno navýšení výnosu o 3-10 %. Na silně kyselých půdách byl efekt přípravku až 15 %.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek