ZEA.cz Seminář: „Horory z jam“
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Seminář: „Horory z jam“

15.1.2015
(ruz) Než se stane ze zelených rostlin kvalitní konzervované krmivo, musí urazit dlouhou, trnitou cestu. Při silážování pícnin se na celém procesu nemalou měrou podílí doba sečení a zavadání na pokosu, manipulace a sběr hmoty, dále plnění a zakrytí senážní jámy a nakonec i způsob vybírání a vlastní krmení senáže. U kukuřičných siláží je situace obdobná, navíc značně ovlivněná už v počátku samotnou volbou hybridu. Ten se významně podílí nejen na výnosu, ale i na kvalitě a stravitelnosti vyrobené siláže.

Je proto důležité při výrobě kvalitních senáží a siláží používat takové silážní inokulanty, které umožní nejenom se přizpůsobit danému okamžiku sklizně, ale zároveň s jejich pomocí vyrobit krmiva vyhovující konečnému uživateli – skotu nebo bioplynové stanici. Znamená to tedy, že konzervovaná hmota po styku se vzduchem musí co nejdéle odolávat zvyšování své teploty zapříčiněné exponenciálním rozvojem nežádoucích mikroorganismů. Dále by toto krmivo mělo vykazovat dobrou kvalitu fermentačního procesu s vyrovnaným poměrem kvasných kyselin. Zejména bychom se měli vyvarovat příliš vysokému obsahu kyseliny mléčné, kyseliny máselné, amoniaku a biogenních aminů. V nestabilním krmivu dochází ke změnám v chemickém složení krmiva a ve skladbě fermentačních produktů (etanol), dochází ke ztrátám sušiny a dalších důležitých živinových komponentů. Rovněž dojde k akumulaci degradačních produktů v silážích. To vše má zásadní vliv na příjem krmiva, růst, užitkovost a zdraví hospodářských zvířat!

Na tyto a další otázky je zaměřen seminář „Horory z jam“, který pořádá ZEA Sedmihorky ve dvou termínech a to v úterý 27. 1. 2015 v Plzni a ve středu 28. 1. 2015 v Radvánovicích.

Hlavním přednášejícím je Profesor Limin Kung, Ph.D. z USA, světová špička ve výzkumu a řízení aerobní stability siláží a senáží.

Limin Kung, Ph.D.

S dalšími odbornými přednáškami vystoupí:
Ing. Jitka Panoušková, KWS Osiva: Kvalitativní parametry kukuřičných siláží roku 2014 a jejich produkční účinnost u dojnic a bioplynových stanic
Ing. Zdeněk Růžička, ZEA Sedmihorky: Biologické a chemické konzervanty v nabídce ZEA Sedmihorky

Přihlášky zasílejte na adresu: ZEA Sedmihorky, Roudný 53, 511 01 Turnov, nebo na zea@zea.cz. Více se dozvíte na pozvánce.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek