ZEA.cz Senážování – maturita bez možnosti reparátu
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Senážování – maturita bez možnosti reparátu

14.5.2013
Senážování – maturita bez možnosti reparátu (ruz) V současné době se nacházíme v období maturit. Studenti středních škol skládají své zkoušky z dospělosti a zkušební komise oznámkováním vystavuje každému z nich jakési zrcadlo úspěšnosti studia za minulé čtyři roky. V zemědělských podnicích zaměřených na chov skotu se toto období nese ve stejném duchu. Ovšem bez možnosti opravné zkoušky. Za dob našeho studia se říkalo: “Maturita na podzim – maturita s jistotou“. Na pokose či v silážním žlabu toto neplatí. Zkušebními komisaři totiž není nikdo jiný, než dojnice, respektive jejich bachory. A co zkazíme při první seči, kdy vytváříme zhruba 1/2 zásob objemné píce na celý příští rok, již těžko v ostatních sečích do podzimu doženeme.

Výroba kvalitní bílkovinné senáže je poplatná velmi úzkému časovému prostoru k provedení sklizně v optimálních podmínkách. Naším nejdůležitějším cílem je co nejrychlejší dosažení požadované úrovně sušiny hmoty a zkrácení doby zavadání. Zkrácení doby zavadání totiž znamená snížení ztrát živin způsobených procesem prodýchávání a proteolýzou. Pří vlastní konzervaci senáží tak jako tak musíme část živin obětovat pro stabilizaci živin ostatních

Po úspěšném ověření jsme pro Vás i pro letošní sezónu připravili senážní inokulant Lalsil Fresh, obsahující bakterie mléčného kvašení, Lactobacillus buchneri. Tyto heterofermentativní bakterie jsme připravili do kombinací spolu s homofermentativními kmeny bakterií mléčného kvašení. Takto zakonzervované senáže nevykazují přílišnou kyselost (danou hodnotou KVV v protokolech), neboť v průběhu fermentace se zpracovává přebytečná kyselina mléčná na kyselinu octovou, která nesnižuje příjem zvířaty, protože je vytvořená řízenou fermentací a nikdy nepřevýší hodnotu kyseliny mléčné. Kyselina octová je normálně přítomná v bachoru, kde se jí během 24 hodin vytvoří až 3 kg. Svými protiplísňovými účinky je kyselina octová významným faktorem ovlivňujícím aerobní stabilitu krmiva po otevření jámy a odběrové stěny. Navíc podle provedených rozborů je zřejmé, že v senážích ošetřených Lalsilem PS a Fresh se zde vytvořil propylenglykol (1 – 4 g / kg hmoty) a k tomu lze očekávat, že mléčné bakterie svými a dodanými enzymy rozrušují ligninocelulózový komplex rostlinných buněk a tím umožní zvýšit stravitelnost zakonzervované píce již v jámě a předpřipraví krmivo k lepšímu využití v bachoru dojnice.

Systematický přístup k problematice výroby senáží se vyplácí, neboť každé 1 % zvýšení stravitelnosti krmiva vede ke zvýšení příjmu sušiny dojnicemi o 0,17 kg a navýšení užitkovosti o 0,25 litru mléka! Nové silážovací technologie se tedy nezaměřují jenom na uchovávání živin, ale i k navýšení krmné hodnoty píce dané ochranou bílkovin a energie, zvýšením starvitelnosti hmoty a optimálním fermentačním profilem vytvořených kyselin.

Dalšími biologickými konzervanty letošní sezóny jsou kromě zmíněných Lalsil Fresh a Lalsil PS i Lalsil CL a Lalsil MS01 a jejich vzájemné kombinace do senáží a siláží.

Ale nepředbíhejme, vývoj počasí může vystavit stopku biologickým konzervantům! Když tedy biologie nestačí, je nutno užít chemii. Chemické konzervanty se užívají jak v konzervačním procesu (okyselení hmoty, omezení enzymového štěpení bílkovin), tak sehrají svou úlohu po otevření jámy v její stabilitě (zamezení růstu kvasinek a plísní, tvorba alkoholu). Další nezastupitelná úloha chemických konzervantů je při přerušení silážování (pokropení vrstvy) anebo pod plachtu. Nevýhodou chemických konzervantů je jejch vyšší pořizovací cena. Když už si tedy chemický konzervant pořizujete, nekupujte jenom soli kyselin, ale kupujte čisté kyseliny, které jsou chráněné a zabezpečené tak, že neleptají lidskou kůži, nejsou těkavé a mají velmi sníženou korozivnost kovů i betonu. Přesto si zachovávají, protože jsou to čisté kyseliny, velmi nízké pH (na úrovni 1,5 – 2,6 pH). ZEACID, SOFTACID a CORNACID jsou právě takové chráněné kyseliny, které nepodléhají zvláštnímu režimu klasifikaci ADR!

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek