ZEA.cz Světová konference o silážování
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Světová konference o silážování

23.7.2012
Světová konference o silážování Helsinky (ruz) Na počátku července tohoto roku se v Helsinkách sešla celosvětová špička odborníků na silážování na XVI. Mezinárodní silážní konferenci. Přes 300 delegátů ze 40 zemí společně v přednáškách nebo panelových diskusích prezentovalo nejnovější poznatky vědy a výzkumu v oblasti silážování.

Mezinárodní konference o silážování má více jak 40-ti letou tradici. První konference se konala v roce 1970 ve Skotsku. V roce 1993 poprvé opustila Velkou Británii a konala se v Dublinu v Irsku. Příští, v pořadí již sedmnáctá silážní konference, se bude konat v roce 2015 v Brazílii. Letos bylo v kongresovém centru Hameenlinna odprezentováno 39 přednášek a 177 posterových panelů. Hlavní témata byla rozdělena do šesti celků. Úvodní blok byl věnován historii a vývoji v oblasti silážování. Další sekce se zabývaly krmnou a výživovou hodnotou siláží, technologií a biologií silážování v návaznosti na potravinovou bezpečnost. Závěrečné přednášky vypovídaly o stravitelnosti siláží pro dojnice a rostoucí skot a jejich vlivu na životní prostředí.

Finsko jako hostitelská země nebyla zvolena náhodou, ale jako země s dlouhou tradicí silážování. Finský profesor Virtanen dostal v roce 1945 Nobelovu cenu za výzkum v oblasti konzervace krmiv a závěry jeho odkazu jsou poplatné dodnes (rychlé dosažení pH na hodnotu pH 4 v silážích, snížení aktivity proteolytických enzymů rostlinných buněk, potlačení máselného kvašení).

Jak šel čas v konzervačních přípravcích?

rok používaná aditiva do siláží
1920 kyselina sírová, kyselina chlorovodíková
1960 kyselina mravenčí
1970 bakterie mléčného kvašení, enzymy
1990/2000/dosud aditiva zvyšující aerobní stabilitu siláží

Aerobní kažení siláží

Již v roce 1998 Wichert konstatoval, že dojnice přijímají v krmných dávkách 10 – 20 % aerobně nestabilních siláží. Aerobní nestabilita konzervovaného krmiva znamená prudký nárůst počtu kvasinek a plísní a v důsledku toho zvýšení teploty a pH konzervované hmoty. V nestabilním krmivu dochází ke změnám v chemickém složení krmiva a ve skladbě fermentačních produktů (etanol), dochází ke ztrátám sušiny a dalších důležitých živinových komponentů. Rovněž dojde k akumulaci degradačních produktů v silážích. To vše má zásadní vliv na příjem krmiva, růst, užitkovost a zdraví hospodářských zvířat.

Konference přinesla i odpověď na velmi důležitou otázku. Definovala totiž co je a co není aerobně stabilní siláž. Aerobní stabilita je tedy veličina, která prokazatelně stanoví, k jakým změnám dochází v kvalitě siláže nebo senáže, jež je vystavena působení kyslíku. Obvykle je měřena časem - za jak dlouho dojde ke zvýšení teploty hmoty o 2 oC, změnou pH, nebo výslednou produkci CO2.

  Stabilní siláže a senáže Nestabilní siláže a senáže
Teplota větší než 2 °C nad okolní průměr víc jak 200 hodin do 48 hodin
Produkce CO2 za 120 hodin vystavení působení vzduchu do 10 g/kg sušiny nad 10 g/kg sušiny
Změna pH za 120 hodin vystavení působení vzduchu do 0,5 pH nad 0,5 pH

Nezřídka se stává, že 1/3 vyrobených siláží a senáží je příliš suchá a 1/3 je příliš vlhká. Proto musíme při jejich výrobě používat různé strategie. Intenzivní dusání, protikyslíková bariera kvalitního přikrytí a zatížení okrajů a vrchů plachty jsou však nutné pro oba tábory. Rozdíl je v použití aditiv a inokulantů, kdy na vlhčí materiály musíme použít buď kyseliny, nebo inokulanty velmi rychle snižující pH naskladňované hmoty a na sušší materiál bakterie tvořící kyselinu propionovou (např. Lalsil MS01) nebo octovou (např. Lalsil Fresh) pro zabránění růstu plísní a kvasinek. Velmi důležitý je i odběr z profilu ze silážní jámy tak, aby docházelo k co nejmenšímu znehodnocení odběrové stěny.

Sezónní doporučený odběr hmoty v jednotlivých mléčných oblastech světa

m/týden Zeměpisná šířka Zima Léto
Holandsko 51 °N 1,00 1,50
Severní Dakota 47 °N 1,05 2,10
Itálie 45 °N 1,05 1,6
Wisconsin 44 °N 1,10 2,10
Kansas 38 °N 1,35 2,15
Izrael 31 °N 1,40 2,10

Na stabilitu mykotoxinů v silážích existují mnohdy protichůdné názory a jednotlivé informace v literatuře toto potvrzují. Některé mykotoxiny jsou stabilní (DON, zearalenon, fumonisin, roquefortin C), některé jsou silážováním částečně odbourávány (Aflatoxin B1, ochratoxin A, alkaloidy) a některé jsou konzervací degradovatelné zcela (PR toxin, patulin).

Mykotoxiny představují značné nebezpečí pro zdraví konzumentů siláží i člověka. U dojnic dochází při zkrmování zaplísněných siláží nejdříve k onemocnění mléčné žlázy, zvyšuje se počet somatických buněk, endometritid a snižuje se zabřezávání, vyskytuje se ve větší míře onemocnění paznehtů a nezřídka v konečné fázi onemocnění končí i úhynem. Mykotoxiny se mohou přes mléko dostat i do potravinového řetězce člověka. Proto je důležité tvorbě mykotoxinů předejít.

Metabolismus a přenos mykotoxinů do mléka

Mykotoxin Detoxikace v bachoru Přenos do mléka Zdravotní riziko
Aflatoxin ne vysoký (1 - 6 %) lidé
DON ano nízký (do 0,02 %) zvířata
Zearalenon ne nízký (do 0,03 %) zvířata
Fumonisin ne nízký (do 0,001 %) zvířata
Ochratoxin A ano nízký (do 0,03 %) zvířata
Roquefortin C ne nízký (do 0,001 %) zvířata

Silážní konzervanty se užívají k zabránění rozvoji nežádoucích mikroorganismů způsobujících zkažení siláží a senáží. Při výběru vhodného inokulantu ke konzervaci objemných krmiv musíme mít vždy na paměti, že ve startovací fázi musí umět co nejrychleji snížit pH konzervované hmoty a při otevření jámy co nejdéle udržet hmotu před atakem kvasinek a plísní. Konzervanty LALSIL a jejich kombinace tyto požadavky splňují.

Komentáře

zakrytí siláže
napsal 15.4.2014 20:21 uživatel Martina [neregistrovaný]
ahoj,
nabízím zdarma velké množství pneumatik, i s dovozem. V případě zájmu prosím pište na martinahaufova@gmail.com

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek