ZEA.cz Termokamera v jámě
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Termokamera v jámě

28.8.2012
Termokamera v jámě (ruz) Silážní konzervanty se užívají k utlumení rozvoje nežádoucích mikroorganismů způsobujících zkažení siláží a senáží. Avšak ani sebelepší či nejdražší konzervant nezabrání masivnímu rozvoji plísní, kvasinek a dalších nežádoucích mikroorganismů, když se k uskladněné hmotě budeme při odběru chovat macešsky.


Před silážní sezónou jsme si vybrali konzervační prostředek, který má po otevření jámy co nejdéle udržet hmotu před atakem kvasinek a plísní, tedy být aerobně stabilní. Znamená to tedy, že konzervovaná hmota po styku se vzduchem musí co nejdéle odolávat zvyšování své teploty zapříčiněné exponenciálním rozvojem nežádoucích mikroorganismů. Dále by toto krmivo mělo vykazovat dobrou kvalitu fermentačního procesu s vyrovnaným poměrem kvasných kyselin, zejména bychom se měli vyvarovat příliš vysokému obsahu kyseliny mléčné, kyseliny máselné, amoniaku a biogenních aminů. V nestabilním krmivu dochází ke změnám v chemickém složení krmiva a ve skladbě fermentačních produktů (etanol), dochází ke ztrátám sušiny a dalších důležitých živinových komponentů. Rovněž dojde k akumulaci degradačních produktů v silážích. To vše má zásadní vliv na příjem krmiva, růst, užitkovost a zdraví hospodářských zvířat

Znehodnocení siláží a senáží je dáno průnikem vzduchu do odběrové stěny. Rovněž zanechání provzdušněných klínů u paty odběrové stěny znamená ztrátu živin, která dosahuje až 3 % za den! Odběrová stěna musí být hladká a veškerý nafrézovaný materiál musí být odvezen.

Dalším nešvarem při odebírání uskladněných objemných krmiv je přílišné odkrývání vrchní plachty. Přestože podnik vynaložil značné prostředky na zakrytí dvěma typy plachet, použil kyselinu k ošetření vrchní vrstvy krmiva pod plachtu, pracovník krmivářské čety odřízne plachtu v délce, která odpovídá více jak týdennímu odběru. Za tuto dobu dojde k bouřlivému pomnožení mikroorganismů ve vrchní vrstvě siláží a k jejímu znehodnocení.

Důležité je také denní odběrové množství z celé figury uskladněné siláže. V zimě by měl být tento posun zhruba o 15 – 20 cm za den, v létě se hodnota zvyšuje na 20 – 30 cm za den.

Důležitým pomocníkem v odhalování těchto nepatřičností nám pomáhá nový pomocník -digitální termokamera. Jak je vidět v následujících snímcích, kamera odhalí zvýšení teploty a znehodnocení materiálu jak u paty odběrové stěny, nebo například problém ve stěně (špatné dusání, či zatékání), který na první pohled po příchodu do silážní jámy není ani vidět.

Na následujících snímcích je uskladněná kukuřičná siláž v jámě, která je svým čelem orientována k jihu. Snímek byl pořízen v létě před polednem, kdy teplota vzduchu přesahovala 30°C. Slunce dokázalo rozpálit odběrovou stěnu na 54,4 °C, (viz.termosnímek). Po odrýpnutí povrchové vrstvičky siláže však teplota pod povrchem vykazuje hodnotu skoro o 30 °C nižší! Siláž byla zakonzervována kombinací Lalsilu CL a Lalsilu MS01, kdy kromě bakterií mléčného kvašení také významně zafungovali stabilizující bakterie propionového kvašení, které významně omezují rozvoj kvasinek a plísní, potlačují sekundární fermentaci a výrazně zvyšují aerobní stabilitu uskladněného krmiva.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek