ZEA.cz Vysoká kvalita letošních senáží
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Vysoká kvalita letošních senáží

22.10.2012
Vysoká kvalita letošních senáží (ruz) Výroba kvalitní bílkovinné senáže je jednou z nejsložitějších disciplin rostlinné výroby. Je to dáno velmi úzkým časovým prostorem k provedení sklizně v optimálních podmínkách. Naším nejdůležitějším cílem je co nejrychlejší dosažení požadované úrovně sušiny hmoty a zkrácení doby zavadání, které zabrzdí proces prodýchání a proteolýzy, jež vedou ke snížení obsahu živin. Při vlastní konzervaci senáží tak jako tak musíme část živin obětovat pro stabilizaci živin ostatních.

Kvalita samotného konzervačního procesu je úzce spojená s obsahem divoké epifytní mikroflóry, která je na zavadlé píci vždy v absolutní přesile. Unikátními silážovacími přípravky Lalsil dodáme u senáží 180 000 – 360 000 kulturních, žádoucích mikroorganismů na 1 gram píce a jsme schopni se této přesile úspěšně bránit.

V letošním roce jsme začali při konzervaci píce používat do kombinací, nebo i samostatně nový inokulant Lalsil Fresh, obsahující bakterie mléčného kvašení, Lactobacillus buchneri. Takto ošetřené senáže nevykazují přílišnou kyselost (danou hodnotou KVV v protokolech), neboť v průběhu fermentace se zpracovává přebytečná kyselina mléčná na kyselinu octovou, která nesnižuje příjem zvířaty, protože je vytvořená řízenou fermentací a nikdy nepřevýší hodnotu kyseliny mléčné. Navíc kyselina octová je normálně přítomná v bachoru, kde se jí během 24 hodin vytvoří až 3 kg. Svými protiplísňovými účinky je kyselina octová významným faktorem ovlivňujícím aerobní stabilitu krmiva po otevření jámy a odběrové stěny.

Vybrané ukazatele rozborů vojtěškových senáží 1.seč 2012 ošetřených kombinací Lalsil PS a Lalsil Fresh (5 g/t + 2 g/t)

ukazatel živina vojtěšková senáž 1 vojtěšková senáž 2 vojtěšková senáž 3
sušina % 35,7 31,6 33,4
NL % v suš 20,1 21,4 22,9
ADF % v suš 32,7 34,9 27,9
NDF % v suš 43,1 42,7 33,0
kys. mléčná % 1,99 2,27 2,50
kys. octová % 0,71 1,56 1,10
kys. máselná % 0,010 0,010 0,010
pH   4,72 4,66 4,43
KVV mg KOH/100g 1176 1501 1647
neutral.NaHCO3 g/q 235 300 329
propandiol % 0,18 0,21 0,36

Z tabulky je navíc zřejmé, že v senážích ošetřených Lalsilem PS a Fresh se vytvořil propylenglykol a lze očekávat, že mléčné bakterie svými a dodanými enzymy rozrušují ligninocelulózový komplex rostlinných buněk a tím umožní zvýšit stravitelnost zakonzervované píce již v jámě a předpřipraví krmivo k lepšímu využití v bachoru dojnice.

Systematický přístup k problematice výroby senáží se vyplácí, neboť každé 1 % zvýšení stravitelnosti krmiva vede ke zvýšení příjmu sušiny dojnicemi o 0,17 kg a navýšení užitkovosti o 0,25 litru mléka!

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek