ZEA.cz ZEACID Vám ušetří starosti i peníze
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

ZEACID Vám ušetří starosti i peníze

2.4.2008
Aplikace ZEACIDu je velmi jednoduchá. (pad) I přesto že ve výrobě objemných krmiv došlo všeobecně k výraznému zlepšení, což se příznivě odrazilo především v kvalitě, zůstává i nadále v převážné většině zemědělských podniků nedořešena otázka řádného zakrytí a ošetření povrchové vrstvy. Proto jsme často svědky toho, že i pod silážní plachtou vznikne poměrně mocná vrstva pohnilé a silně zaplísněné hmoty.

Ve svém důsledku to přináší hned několik problémů. V prvé řadě je to poměrně značná finanční ztráta, neboť tato hmota nemůže přinést žádný užitek Odstranění této vrstvy je technicky náročnou operací a z tohoto důvodu se málokde provádí a tak jsme často svědky že toto znehodnocené, silně kontaminované krmivo je zamícháno do ostatního, což pak přináší závažné zdravotní problémy často končící vyřazením zvířete z chovu a nebo podstatným snížením užitkovosti. Každopádně tyto škody představují řádově stotisícové částky.

Povrchová vrstva silážní hmoty je v přímém kontaktu se vzduchem, zvláště když plachta dostatečně nepřiléhá a svým pohybem ve větru působí jako pumpa, která naopak tento stav ještě zhoršuje.Aerobní podmínky pak umožní rychlý vývoj a růst plísní, které následně produkují mycotoxiny.Jak tyto pochody omezit a nebo úplně zastavit?

V prvé řadě je třeba zabezpečit, aby uložená hmota v silážní jámě byla zakryta transparentní mikrotenovou folií, která přilne k povrchu a aby krycí folie byla dostatečně pevná a dokonale zatížena. Vedle toho je účelné ošetřit povrchovou vrstvu inhibitorem plísní, tj. kyselinou propionovou. K tomuto účelu nabízí Zea Sedmihorky velmi účinný přípravek pod názvem ZEACID o následujícím složení: min. 70% kys.propionová a její amonne soli, 4% kys.octová a 0,1% kys.sorbová. Aplikace tohoto přípravku při dodržení všech pravidel bezpečnosti práce je bezproblémová, zvláště když je prováděna postřikovačem. Naším cílem je vpravit do povrchové vrstvy senáže 6 litrů konzervačního roztoku na 1 m2, přičemž roztok získáme ředěnín 1lt Zeacidu s 5 litry vody. Pokud se nám podaří aby roztok pronikl alespoň do hloubky 20 cm je úspěch zaručen.

Popsaný způsob ošetření povrchové vrstvy nám pomůže i v situaci, kdy v důsledku nepříznivého počasí jsme nuceni senážování na několik dnů přerušit a silážní hmotu provizorně zakrýt. Obvykle po 2-3 dnech najdeme pod plachtou silnou vrstvu plísní, a tuto vrstvu musíme odstranit, neboť pokud to neuděláme budeme svědky toho, že při odběru budou naše siláže či senáže vykazovat na profilu tmavé pruhy nekvalitního krmiva. Proto aplikace ZEACIDU v těchto případech nám ušetří značné starosti.

Na první pohled jednoduché, ale chce to určitou důslednost. Obraťte se na naše specialisty.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek