ZEA.cz Zkrocené kyseliny
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Zkrocené kyseliny

12.4.2010
Zkrocené kyseliny (pad) Kyseliny propionová a octová vedle svých chemických vlastností mají pro nás ještě jednu užitečnou schopnost, to že velmi silně potlačují rozvoj plísní a kvasinek. Na této jejich přednosti jsou postaveny chemické konzervační přípravky, vyznačující se i vysokou fungicidní účinností. Určitou komplikací v jejich praktickém využití je nebezpečí poleptání obsluhy a tím i přísné nároky na bezpečnost práce při manipulaci s nimi.

Nová koncepce chráněných kyselin tento problém prakticky odstraňuje. Jedná se o využití patentované technologie norské společnosti Borregaard, která díky složce Lignosulfonan sodný redukuje korozivitu a vytěkávání těchto organických kyselin až o 80% a zároveň vzhledem k své molekulární struktuře vytváří jakousi ochrannou vrstvu. Jev leptání kůže souvisí s pronikáním molekul organických kyselin do kožních pórů skrz kapiláry, které jsou následně poškozovány. Ochrana lignosulfonanem působí jako bariera, neboť průměr jeho molekul je dvakrát větší než průměr kožních pórů. V praxi to znamená, že i při neopatrném potřísnění kůže nedochází k popáleninám a tvorbě puchýřů, tak jak se to bohužel stává u klasických chemických konzervantů. Díky těmto vlastnostem nepodléhají chráněné konzervanty požadavkům na přepravu a manipulaci nebezpečných látek dle ADR a při jejich skladování nejsou vyžadována speciální opatření. To jistě ocení všichni, kteří v rámci zásad správné zemědělské praxe musí plnit podmínky cross-compliance, aby neriskovali ztrátu dotací.

Průvodním jevem tradičních chemických konzervantů je jejich korozivnost a to jak vůči oceli tak i betonu. To přináší následně veliké škody na zařízení a stavbách a jsou jedním z důvodů, proč se praxe jejich užití vyhýbá. Něco na tom pravdy je, neboť koroze je plíživým a tichým zlodějem. Například v Evropě následky způsobené korozí materiálu představují 4 % HDP. Podobně roční výdaje spojené s následky koroze v USA jsou odhadovány okolo 275 miliard US dolarů, což je zhruba 16x více, než výdaje spojené s odstraňováním přírodních katastrof.

Neméně důležitou je i otázka omezení těkavosti, což zaručuje celkovou stabilitu přípravku, odstraňuje zápach a dráždivost při manipulaci, přičemž efekt je stejný jako u čistých kyselin. Takovéto konzervanty umožní rychlé snížení pH na cílovou hodnotu a zajištění kvalitního fermentačního procesu, případně intenzivně snižují riziko sekundárních fermentačních jevů při odkrytí siláže. Zkrátka se můžeme na ně spolehnout.

Pro nadcházející sezónu připravila ZEA Sedmihorky ucelenou řadu přípravků chráněných organických kyselin pro účinnou konzervaci glycidických i bílkovinných krmiv:

ZEACID new

Ošetření siláží a senáží pod plachtu
složení: kys. propionová, kys. octová, kys. benzoová, lignosulfonan sodný
dávkování: 6 lt vody a 1 kg Zeacid na 1m2 ošetřované plochy v jedné či více vrstvách

SOFT – ACID

Konzervace těžko silážovatelných pícnin (jetel, vojtěška apod.)
složení: kys. mravenčí, kys. propionová, lignosulfonan sodný
dávkování:

  • 3,5 – 4,0 kg/t do 30 % sušiny
  • 2,5 – 3,5 kg/t nad 30 % sušiny

CORN – ACID

Konzervace vlhkého šrotovaného, nebo mačkaného kukuřičného zrna a LKS
složení: kys. propionová, kys. octová, lignosulfonan sodný
dávkování: 2,0 - 3,5 kg/t hmoty konzervovaného zrna nebo LKS

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek