ZEA.cz Budoucnost patří připraveným
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Budoucnost patří připraveným

6.1.2010
Budoucnost patří připraveným (pad) V prvních dnech každého nového roku bývá zvykem se ohlédnout za tím předchozím. Kulantně řečeno nebyl jednoduchý, neboť byl permanentně provázen krizemi, ať již v ekonomice, tak v mezilidských vztazích, což se v nejviditelnější formě projevovalo zejména na politické scéně. Zkrátka a dobře nebyl to rok takový, jaký jsme si přáli.


Ani v zemědělství nedošlo k obratu k lepšímu. Hluboký propad cen a tudíž i tržeb přivedl většinu hospodařících subjektů do komplikované situace postrádající perspektivu. V tomto bludném kruhu je jistě velmi obtížné se rozhodnout, jakým směrem se vydat dál. Určitou alternativou je orientace na výrobu energie z biomasy prostřednictvím tzv. bioplynek, ale i zde mají šanci pouze někteří, splňující náročná kriteria na poskytnutí úvěrů. A tak se zemědělství dostává postupně do situace, kdy nebude nejdůležitější plnit úlohu producenta potravin a zajišťovat výživu společnosti, ale bezchybně naplňovat kriteria pro přiznání dotací, která v mnohých situacích předpokládají určitý útlum. Proto i každý rok klesá výroba mléka a masa, snižují se výrazně stavy zvířat, obilí se hromadí ve skladech a některé komodity, ve kterých jsme dříve hráli významnou úlohu, postupně dovážíme. Příkladem za všechny je pěstování brambor, pro které máme sice vynikající podmínky, přesto však v našich supermarketech můžeme koupit zejména ty zahraniční…

Usilovat o potravinovou soběstačnost je hodnoceno většinou občanů jako přežitek. Vždyť si vše můžeme dovézt a mnohdy dokonce dočasně levněji. To, že devalvujeme naše nejcennější a nejhmatatelnější hodnoty - zemědělskou půdu – málokoho bolí. Nedivme se, že současně s tím i klesá kvalita potravin, jejichž místo zaujímají čím dál více náhražky. Některé produkty se však nedají nahradit úplně, zejména v případě mléka a vajec a tak se může v budoucnosti stát, že nám budou chybět, jak je tomu v současné době v produkci vajec. Poprvé po desetiletích snáška vajec v Evropě plně nepokryje potřebu evropských spotřebitelů. Příčinou je zákaz chovu slepic v konvenčních bateriových klecích, který byl přijat v Německu, což zde způsobilo výrazný pokles soběstačnosti v produkci čerstvých vajec, konkrétně pod hladinu 70 %. Chybějící vejce do Německa dodávají Nizozemsko a Belgie a podobně k odběratelům ve Velké Británii a Francii plynou vejce ze Španělska. Přirozeně ruku v ruce s tím stoupají ceny.

Z této chmurné kocoviny loňského roku plyne jedno poučení. Budoucnost bude patřit připraveným. Nedopusťme, aby naše pole přestala být osévána, aby naše stáje zely prázdnotou, aby otěže zemědělství jsme předali jiným. Byl by to přinejmenším výsměch našim předkům a zločin na generacích příštích. Se zemědělskou činností je často spojováno slůvko „hospodařit“, což samo o sobě nejlépe vyjadřuje, co máme v roce 2010 a v letech následujících dělat. To je kvalitně a bez chyb provádět pěstitelská a chovatelská opatření, se vší hospodárností vynakládat finanční i hmotné prostředky, řídit se vlastní zkušeností a konfrontovat ji s novými poznatky a zejména neplýtvat. Pokud alespoň dvě třetiny těchto záměrů zvládneme bez chyb, budeme jistě i rok nastávající hodnotit pozitivněji než ten, který jsme uzavřeli.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek