ZEA.cz Byl nedostatek vajec impulsem pro společnost, aby se zamyslela nad potravinovou soběstačností?
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Byl nedostatek vajec impulsem pro společnost, aby se zamyslela nad potravinovou soběstačností?

9.5.2012
Vejce (ste) Do konce roku 2011 nebyla varování, o klesající potravinové soběstačnosti z řad odborníků a zemědělské veřejnosti, prakticky brána v potaz. Vše se přece vyvíjelo, po našem vstupu do Evropské unie, ke spokojenosti většiny obyvatelstva. Ekonomika, podporovaná průmyslovou výrobou a rostoucím sektorem služeb, prožívala období růstu. V obchodní síti byl a je rozmanitý sortiment potravin v širokém cenovém a kvalitativním spektru.


Každý spotřebitel si má možnost vybrat to, co odpovídá jeho kvalitativním nárokům a finančním možnostem. Pohyby surovin pro výrobu potravin a jejich přesuny po teritoriu Evropské unie řídila a řídí neviditelná ruka trhu. Nabyli jsme dojmu, že pokud nám bude něco scházet, není problém to zajistit z jiných států unie nebo světa v přijatelných cenových relacích. I když dnes často slyšíme, že dovoz ze zemí unie není dovozem, ale jen pohybem zboží v rámci jednotného trhu unie. Je otázkou, jak se mohou ceny jakéhokoli zboží či surovin vyvíjet, když je můžete dovézt nebo je musíte dovézt, protože domácí produkce je rapidně omezená nebo už prakticky neexistuje.

Mnoho sektorů tuzemského zemědělství bylo dlouhodobým nezájmem námi volených zástupců přivedeno na hranici existence. Vždyť zemědělci a zpracovatelé jejich produktů tvoří jen malé procento voličské základny. Tímto způsobem byla v mnoha komoditách s vyšší přidanou hodnotu snížena soběstačnost České republiky pod zdravou úroveň, hlavně v oblasti živočišné výroby. Převaha ekonomické podpory směřovala do rostlinné výroby a tak logicky klesal u zemědělské veřejnosti zájem o živočišnou výrobu. Investovat finanční prostředky do odvětví, která měla nejasnou budoucnost postrádalo smysl, neboť návratnost těchto investic byla v nedohlednu. Následně došlo k poklesu stavů hospodářských zvířat a soběstačnosti v živočišné produkci od roku 2001 až na níže uvedená čísla.

Stavy hospodářských zvířat v České republice v tisicích:
  2001 2011 Index
2011/2001
Skot celkem 1 582 1 343 0,85
Krávy 611 551 0,90
Prasata celkem 3 469 1 749 0,50
Prasnice 288 112 0,39
Ovce 87 209 2,40
Drůběž celkem 28 865 21 250 0,74
Slepice 6 999 6 137 0,88
Soběstačnost v České republiky v komoditách v %:
Průměr
2001 - 2003
2011 Index
2011/2001-3
Mléko 131,0 118,9 0,91
Hovězí maso 112,4 104,6 0,93
Vepřové maso 98,4 63,8 0,65
Drůbeží maso 96,1 79,1 0,82
Vejce 101,3 83,3 0,82

Obdobně se situace vyvíjela v ovocnářství, zelinářství a u některých plodin rostlinné výroby. Většinou jde o odvětví, kde se produkuje vyšší přidaná hodnota, spolu s vyšší zaměstnaností. Rostlinná výroba se začala následně více orientovat na produkci obilovin a plodin pro technické nebo energetické využití. Tento přesun v zemědělské výrobě přináší sebou ve vztahu k půdě některá negativa, která se mohou projevit v nedaleké budoucnosti.

V prvním čtvrtletí tohoto roku došlo ke změně pohledu na tuto problematiku. Jiskrou, která zažehla zájem o potravinovou soběstačnost naší republiky, se stal rychlý růst cen vajec. Tento růst vyplýval z nařízení, která vstoupila v chovu nosnic v platnost v rámci Evropské unie. O nedostatek vajec na trhu se velice rychle začala zajímat média, pro která to bylo velice vděčné nové téma. Tisk a televize se předháněly, kdo přinese aktuálnější informace o vývoji situace na trhu u vajec a vlivu růstu jejich cen na další potravinářské výrobky. Vejce se stala tématem diskusních pořadů i na veřejnoprávní televizi. I když někteří účastníci diskusního pořadu paní Jílkové, z pohledu diváka na levé straně, se v problematice pod dotazy moderátorky lehce ztráceli. V tomto pořadu chyběl nejvíce zástupce sféry obchodu, který by dokázal jasně reagovat na kladené otázky.

Diváci veřejnoprávní televize mohli také zaregistrovat, že problematika potravinové soběstačnosti a kvality potravin se dostala na program v nedělním pořadu pana Moravce. Zde již účast diskutujících odpovídala hlavnímu vysílacímu času pořadů tohoto typu. Zde také zazněla otázka vývoje cen dalších zemědělských produktů, včetně vepřového masa, kde se předpokládá růst ceny v brzké době. Ve sdělovacích prostředcích zazněly jen okrajově informace o rizicích, která při svém rozhodování, zda investovat do rekonstrukcí, museli a musejí podstoupit majitelé a odpovědní pracovníci producentů. Zvláště když mohli a mohou sledovat, jak k dávno uzavřeným dohodám v oblasti životních podmínek hospodářských zvířat přistupují jejich unijní konkurenti. Rizika, že naše politická reprezentace podlehne tlakům a nějakým způsobem uvolní podmínky pro dovoz produkce z chovů, které nesplňují platné unijní směrnice, je v této chvíli na čas zažehnána.

Vzhledem k aktuálnímu politickému vývoji v České republice můžeme očekávat, že témata potravinové soběstačnosti a kvality potravin ustoupí do pozadí a na pořad dnů následujících se dostanou témata jiná. Opět se tak potvrdí jedno, problematika o kterou se nezajímají média, zdánlivě neexistuje.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek