ZEA.cz Jak se bude vyvíjet cena jatečných prasat v dalším období roku 2009?
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Jak se bude vyvíjet cena jatečných prasat v dalším období roku 2009?

23.4.2009
Jateční prase (ste) Odpovědět na tuto otázku je pro laika možná jednoduché na základě statistik a grafu vývoje nákupních cen z předchozích dvou let. Pohledem na následující graf se zdá, že by cena na základě vývoje cen v předchozích dvou letech mohla mít vzestupný trend a dosáhnout vrcholu v období letních měsíců. V tomto období by se měla zpeněžovat prasata, která jsou jako zástavový materiál nakupována v zahraničí za tržní ceny v současné době.

V důsledku momentální zvýšené poptávky se tržní cena zástavových selat pohybuje nad 75 Kč/1 kg selete. Proti této na první pohled logické úvaze o postupném zvyšovaní výkupní ceny stojí informace o tlaku na snížení ceny jatečných prasat v tomto období, způsobené i dovozy vepřového masa z některých členských států EU.

Názor, že momentální ceny prasat u nás ovlivňuje přímo aktuální kurz koruny k EURu, je platný stále. Je pravda, že v době silného kurzu naší měny v loňském roce chovatelé prasat přišli po přepočtu o vysoké finanční částky. Z dalšího grafu je však zřetelné, že přímá závislost ceny prasat na vzájemném kurzu těchto dvou měn byla prokazatelná jen v druhé polovině roku 2007 a na začátku roku 2008. Mimo toto období nemají tyto dvě veličiny mezi sebou přímou dlouhodobější závislost. Vzájemný kurz je jen jeden z faktorů, který ovlivňuje cenu jatečných prasat na českém trhu. Na výkupní cenu prasat má dlouhodobě větší vliv momentální celosvětová obchodní situace s touto komoditou.

Stabilizovat cenu by mohl teoreticky předpokládaný pokles stavů prasat v rámci EU, kde na základě statistických předpokladů dojde meziročně k poklesu stavů prasat o 2,3 %, z toho výraznější poklesy stavů by měly nastat ve státech střední a východní Evropy. Pokud se podíváme na vývoj stavů prasat v minulém roce v České republice, má tato informace jistě reálný základ. Stav prasat celkem u nás byl k 1. 12. 2008 meziročně nižší o 19,8 % a z toho stav prasnic poklesl za uvedené období o více 24,8 %. Vzhledem k poklesu stavů prasnic musí již delší dobu někteří chovatelé prasat dovážet selata z EU za ne vždy výhodné ceny tak, jak je tomu v současné době. Přitom nemají v té chvíli tušení, jak se vyvine cena na jatkách za 3 – 4 měsíce. Výhodou chovatelů s uzavřeným obratem stáda je eliminace nákupu selat a produkce dostatečného množství selat ve vlastní režii, která bude vždy z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodnější.

I přes předpokládaný pokles stavů prasat v EU bude stále těžší uplatnit zbývající přebytky produkce EU na světových trzích (Rusko, Jihovýchodní Asie, Japonsko). Možnost vývozu může být ovlivněna aktuální mezinárodní situací v oblastech zájmů importéra a rozdílnými názory exportéra a importéra na danou situaci. Neméně důležitá bude i cena, která je z jiných produkčních oblastí světa konkurenceschopná v důsledku celkových nižších nákladů na výrobu. Z těchto důvodů trvá stálá hrozba, že přebytky ze starých členských států EU musí někde skončit a je přece nejjednodušší je realizovat za určitých podmínek v rámci EU ve střední a východní Evropě. Vždyť přísloví „Bližší košile než kabát“ platí a bude platit vždy a všude, i když všichni zodpovědní představitelé budou tvrdit, že podmínky v rámci EU vycházejí z jednotné legislativy platné pro všechny členské státy. Stačí jen sledovat výroky některých předních evropských politiků po příchodu ekonomické krize, jak se snaží získat pro svoje voliče co nejvíce výhod. Získat pro české zemědělce nějaké výhody naši političtí představitelé díky svým vzájemným půtkám nemají ani čas a asi i chuť. Ono je jednodušší přece říci, že to tak bylo dohodnuté a nehledat možnosti, jak se pokusit nějak nastavená pravidla změnit. I když v obcházení některých pravidel jsou naši představitelé opravdu vynalézaví a pro podporu některých hospodářských odvětví jsou schopni udělat před volbami nevídané. Toto už je ale o něčem jiném.

Z výše uvedeného musí být každému chovateli zřejmé, že ho ani v blízké budoucnosti nečeká lehké období a bude se muset spolehnout pouze sám na sebe. Zaměřit se na maximální produkci s minimálními náklady. Úzce spolupracovat se svými, pokud možno stálými obchodními partnery. Neboť jen úzké a rovnocenné vzájemné obchodní vztahy zúčastněných stran jsou jednou z možností, jak můžeme společně překonat toto již několikáté nelehké období v zemědělské prvovýrobě. Ale o tom až někdy příště.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek