ZEA.cz Komoditní cenová houpačka, aneb čekají nás v blízké budoucnosti cenové výkyvy surovin nejen v zemědělství?
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Komoditní cenová houpačka, aneb čekají nás v blízké budoucnosti cenové výkyvy surovin nejen v zemědělství?

25.6.2012
Komoditní cenová houpačka, aneb čekají nás v blízké budoucnosti cenové výkyvy surovin nejen v zemědělství? (ste) Vrátíme-li se do léta minulého roku, vypadala situace na trhu s obilovinami pro tuzemské zpracovatele a krmiváře relativně dobře. Sklizeň v tomto roce byla velmi dobrá a nic nenapovídalo, že nás čeká „posilvestrovská kocovina“ z rychlého růstu jejich cen v 1. pololetí letošního roku. Ceny obilovin po sklizni mírně klesaly a v závěru roku začaly lehce růst. V té době se krmná pšenice, která je z hlediska výroby krmných směsí jasnou jedničkou, pohybovala na úrovni 4 000 Kč/t. Ostatní krmné obiloviny její cenu s různými odstupy kopírovaly.

Obrat v jejich cenách nastal začátkem roku 2012, kdy ceny obilovin pod vlivem situace na evropském trhu začaly rychle nabírat na obrátkách a zastavily se až na přelomu března a dubna, kdy se cena krmné pšenice ustálila na cenové hladině 5 300 Kč/t, viz Graf 1.

Shodou okolností (snad pod vlivem očekávaného nedostatku) začala od ledna 2012 růst cena další významné komodity – sojového extrahovaného šrotu. Jeho cena se pohybovala od začátku léta 2011 (v kvalitě 47 % dusíkatých látek) do konce roku kolem 300 EUR/t FCA Bulstringen a byla celkem stabilní s drobnými výkyvy. Rychlý růst jeho ceny se zastavil v 1. pololetí letošního roku na cenové hladině kolem 425 EUR/t FCA Bulstringen. Tuto skutečnost dokládá i graf 2., který zobrazuje tyto cenové změny na jedné z rozhodujících komoditních burz – CME.

Můžeme jen suše konstatovat, že v 1. pololetí letošního roku došlo k nárůstu cen rozhodujících surovin pro výrobu krmných směsí (obiloviny, extrahované šroty, mlýnské výrobky, atd.) v řádech desítek procent. Změny těchto cen můžeme ze své pozice jen těžko ovlivnit a tak pak nezbývá nic jiného, než jejich ceny po dokoupení postupně promítnout do prodejních cen krmných směsí. Je jasné, že tímto rostou výrobní náklady v sektoru živočišné výroby. Ta jen s obtížemi promítá tyto zvýšené náklady do realizace svých produktů, výjimka nastane pouze, když je momentálně na trhu významný nedostatek, jak tomu bylo letos u vajec. Pokud se tyto zvýšené náklady v prvovýrobě promítnou až na prodejní pulty našich obchodů, měly by sdělovací prostředky jasně a srozumitelně spotřebitelům vysvětlit, kde tento řetězec zvýšených nákladů začíná a jak postupně roste. Není to jen tím, že růstem cen potravin v obchodech stojí zemědělská prvovýroba….. V dnešním otevřeném světě si musíme zvyknout na to, že cenové výkyvy nás budou provázet i nadále prakticky u všeho, je jen otázkou, v jak dlouhých intervalech. Není rozhodující, že u nás máme v určité chvíli něčeho více nebo méně. Tento stav lze velice rychle změnit několika podloženými i nepodloženými zprávami z nějakého regionu světa a burzy, na kterých se rozhoduje o cenách surovin, reagují velice rychle na možný nadbytek či nedostatek dané komodity. Poté dochází k přesunům velkých objemů zboží za lepší cenou i po relativně malém území Evropské unie.

Média by této problematice a vysvětlení ekonomických provázaností (nejen v zemědělství) měla věnovat více pozornosti, aby řadový občan na konkrétních příkladech pochopil, co pro něho znamená být součástí otevřeného trhu. V oblasti financí již takový projekt existuje, jedná se o pořad ekonoma Tomáše Sedláčka „Suma Sumárum, aneb kde jsou moje peníze“. Jen by mohl mít jiný dovětek například „aneb proč tolik těch peněz za to musím vydat“.

Pokud se nemýlím, tak poslední informace, které se objevily v mediích ve větším rozsahu a přímo či nepřímo souvisejí se zemědělstvím jsou: blokáda dopravy zemědělskou technikou, vinohradník se schopnostmi Davida Copperfielda a po dechu lapající ministr zemědělství, stojící u řečnického pultu v poslanecké sněmovně, po rychlém přesunu ze zasedání zemědělského výboru. Ano, jsou to témata, která veřejnost jistě zaujmou, ale není to ve vztahu k oboru přece jen trochu málo?

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek