ZEA.cz KOZLOVINY: Dojnice v Čechách je ohroženým tvorem
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

KOZLOVINY: Dojnice v Čechách je ohroženým tvorem

15.7.2008
Ing. Vlastimil Kozel - nestor českého zemědělství (pad) Kráva jako dárkyně mléka začíná být v Česku vzácností. Dokonce takovou, že nemálo dětí narozených v posledních létech nemá ani potuchy, jak vlastně toto zvíře ve skutečnosti vypadá.
Nechme však promluvit čísla. Na území našeho státu máme podle Lexikonu osídlení z roku 2005 celkem 11 468 obcí a osad. Počet chovatelů dojnic lze odvodit od počtu držitelů mléčné kvóty, tedy dodavatelů mléka do mlékáren. Letos na jaře bylo evidováno 2 589 subjektů, a to znamená, že nejsou výjimečné obce a osady, kde krávy prostě neexistují a pokud ano, tak mnohde jen o několika kusech. Z ročenky Chovu skotu 2007 se mimo jiné dozvíme, že přibližně 93,2% dojnic zapojených do kontroly užitkovosti se chová na farmách, které mají ustájeno 100 a více krav. Podtrhuje to fakt, že převážná většina těchto zvířat je chována ve velkovýrobních podmínkách. Ostatně jestliže v rámci státu je registrováno cca 46 000 aktérů zemědělské prvovýroby, tak uvedena čísla naznačují, že kráva-dojnice se stává vzácností i v samotném zemědělství

Co je příčinou tohoto stavu? Z celé řady odpovědí nejčastěji slyšíme: nedostatek pracovních sil, velká časová náročnost, vysoké investice a nejistá rentabilita výroby mléka. Zdá se, že krávy jsou nám přítěží. Vedle toho jsme svědky soustavného růstu ceny mléčných výrobků, i když na farmáře coby výrobce z toho moc nezbude. Naskýtá se však otázka. Proč pasážovat mléko přes několik marží zpracovatelských a obchodních řetězců a tímto jej nesmyslně zdražovat. Proč v době drahých pohonných hmot vozit veškeré mléko často až na sta kilometrů a upravené zase zpět. Ano, potravináři mají monopol na zhodnocování zemědělských produktů a po pravdě řečeno i na jejich znehodnocování. Už taková běžná pasterizace mění přírodní vlastnosti mléka, které uperizací výrazně zvýší skladovatelnost, ale mění produkt de facto v mrtvý. V případě mléka produkovaného za špičkových hygienických podmínek lze přece dát na trh i mléko v nativním stavu.

Často čteme a slyšíme ve sdělovacích prostředcích, že Evropská unie vyhlásila pro ozdravění Společné zemědělské politiky záměr, aby dotace šly přednostně ve prospěch akcí směřujících k zlepšení kvality života na vesnicích. Faktem je, že vesnice dnes nežije zrovna na nejšpičkovější úrovni. Jsou zde nejnižší průměrné platy, a i když se zde rodí rostlinné a živočišné produkty, za jejich nákupem se musí do města a pokud jsou dostupné v síti vesnických prodejen, jsou výrazně dražší. Třeba takové egalizované krabicové mléko, v supermarketu ve městě je za 15 až 18 Kč, na vesnici je k dostání za 20 Kč i více. A dojíždění za nákupem? Autem, vlakem a zejména autobusem se nákup ve městě výrazně prodraží, neboť jízdné je filištínsky tím vyšší, čím je potřebná trasa kratší. Bohužel o nějakém východisku z této situace se neuvažuje.

A co mléko z místní farmy? Správní a kontrolní instituce považují volnější hospodaření s nativním mlékem z hygienických a zdravotních hledisek za naprosto nepřípustné. Jistě, něco odmítnout je vždy snadnější nežli něco zavádět. České zemědělství má na světové úrovni vyvinutou výživu krav, prasat a drůbeže. V lidské výživě má však Česko vážné slabiny, které vyúsťují v některé druhy rakoviny, v obezitu, diabetes, osteoporózu. V paletě náprav bude stále významnější roli hrát mléko a jeho produkty, kterými bude možno krýt relativně levně a spolehlivě onen nezbytný půl kilogram živočišných bílkovin na kilogram hmotnosti člověčího organismu. Je třeba zdůraznit, že musí to být plnohodnotné potraviny a ne ty které se za mléčné výrobky pouze vydávají a v honbě za co nejnižší cenou využívají všelijaké náhražky. Tento cíl nezvládneme bez výkonné dojnice. Kráva pomohla žít našim předkům a dá se předpokládat, že ještě významněji pomůže našim následovníkům.

Ing. Vlastimil Kozel, narozen 1922
Nestor českého zemědělství, který své životní úsilí věnoval rozvoji chovu holštýnských dojnic v Čechách a propagaci moderních velkovýrobních postupů. Jeho bohaté zkušenosti a hluboké znalosti chceme využít formou pravidelných postřehů k aktuálním otázkám, které se zabývají zemědělstvím, ale nejenom jím. Název rubriky „Kozloviny“není neuctivým označením, ale vyjádřením originálnosti jeho myšlenek a názorů.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek