ZEA.cz KOZLOVINY: Extenzita je cesta do hrobu
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

KOZLOVINY: Extenzita je cesta do hrobu

1.7.2008
Ing. Vlastimil Kozel - nestor českého zemědělství (pad) Jedno je jisté, alespoň pro nejbližší léta. Z nedostatku energie a nedostatku potravin se v rámci světa hned tak nevymaníme. Sobeckost lidská je však nezměrná a tak v určitých oblastech či státech se budou miliony domácích koček a psů mít stále více blahobytněji a na jiném místě se budou znovu a znovu svolávat konference k řešení problému hladovějících dětí. Mimoděk se naskýtá otázka: Jak to, že tento problém tak málo vzrušuje zelené aktivisty. Že by pso- a kočkomilství převládalo nad lidstvím?

Zapomíná se však na to, že Čína a Indie je teprve na začátku rozjezdu a posilování jejich životní úrovně výrazně poznamená potravinový trh, ale bohužel jak jsme svědky i životní prostředí. To však potencuje další prohlubování jejich nesoběstačnosti a spolu s růstem cen ropy požene nahoru i ceny potravin. A tak místo abychom pomocí nových poznatků a technologií chudobu odstraňovali, bude se dostupnost potravin u části lidské populace stále zhoršovat. Napjetí v cenách potravin se projeví i v Evropě a záhy zjistíme, že šťastnější a klidnější může být jen ten, který bude v této oblasti soběstačný. Proč si tedy nevytvářet předstih, i bez souhlasu Bruselu.

Máme však vůbec nějaké rezervy? Vždyť půdou doslova hazardujeme, a aby byla nenávratně ztracena, tak na nejkvalitnějších pozemcích upřednostňujeme její zabetonování stavbami mamutích skladů a rozsáhlou bytovou výstavbou. Nic proti zlepšování úrovně bydlení, ale nebylo by moudřejší a zároveň příjemnější, kdyby nový majitel nemovitosti mohl hledět z některé z přečetných strání a kochat se pohledy do romantického okolí? Udržet přírodní prostředí a krásu krajiny je běžné zaklínadlo, kterým si lžeme do kapsy, když skutečnost je opačná a ostudná. Nic není smutnějšího než hladový a vesměs zanedbaný travní porost hyzdící končinu stárnoucími rostlinami víceméně plevelného charakteru. I takových porostů je přebohatě, když jen malé procento z plochy téměř jednoho milionu hektarů je včas sklízeno nebo spásáno. Zelená zpráva se chlubí třítunovým výnosem sena, vesměs ale jen balastní hmoty a tomuto systému se říká hospodaření na TTP. V podstatě je to zločin na přírodě a znesvěcení zázraku fotosyntézy, která na rozdíl od nás vytváří hodnoty a ne jenom odpad. Vrcholná absurdita spočívá v tom, že za takové „hospodaření“ jsou vypláceny nemalé dotace. Dalším příkladem nevyužívání toho co nám příroda nabízí, jsou scestné unijní mantinely v nitrátových limitech, v zatížení každého hektaru v marginálních oblastech do 1,5 VDJ, na kterých nejenom lpíme, ale už mírné překročení je tvrdě trestáno. Mám před očima případ vynikajícího soukromého chovatele několika stovek holštýnských dojnic v oblasti Jeseníků, hospodařícího bez orné půdy, překračujícího desetisícovou hranici dojivosti, který je takto postižen a na vysvětlenou slyší jen odpověď, předpis je předpis. A takovýchto směrnic platí celá řada a navíc je s gustem kontrolováno jejich dodržování. Asi máme jiné starosti než ostatní svět.

A na konec jedna otázka. Často se ohlížíme na západ od nás a toužíme, aby se naše životní úroveň vyrovnala jejich. Postavme se tedy na hraniční čáru s Německem nebo s Rakouskem a důsledky podobného šlendryjánu tam rozhodně neuvidíme, ač i tam budeme na území evropské unie. Pohledné a intenzivní porosty obilovin a kukuřice, početná stáda skotu nás nenechají na pochybách, že zde zemědělství patří k životnímu rytmu krajiny. Nejsme opět slepými a poslušnými vykonavateli nesmyslných rozhodnutí, které budoucnost rozhodně přehodnotí?

Ing. Vlastimil Kozel, narozen 1922
Nestor českého zemědělství, který své životní úsilí věnoval rozvoji chovu holštýnských dojnic v Čechách a propagaci moderních velkovýrobních postupů. Jeho bohaté zkušenosti a hluboké znalosti chceme využít formou pravidelných postřehů k aktuálním otázkám, které se zabývají zemědělstvím, ale nejenom jím. Název rubriky „Kozloviny“není neuctivým označením, ale vyjádřením originálnosti jeho myšlenek a názorů.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek