ZEA.cz KOZLOVINY: O vůni a zápachu
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

KOZLOVINY: O vůni a zápachu

29.8.2008
Ing. Vlastimil Kozel - nestor českého zemědělství (pad) Ještě za starého režimu jednomu z mých známých se podařilo navštívit Švýcarsko. Po návratu vykládal, čím byl nejvíce překvapen a šokoval i nás, když pravil: „Vůní venkova! Všude, kde jsem se pohyboval byly kejdovány nebo močůvkovány louky a pastviny a nikdo se nad tím odérem nepozastavoval.


Hned po sametové revoluci jsme organizovali řadu výjezdů po venkově států západní Evropy, za poznáváním jejich zemědělství. A opravdu Švýcarsko bylo výjimečné v reakci na pachy. Hned první zkušenost ukázala v čem. Přijeli jsme k železničnímu přejezdu, náš autobus vyčkával, až přejede vlak a nějaký domorodec se zle osopil na našeho řidiče. Chvíli jsme nechápali, o co vlastně jde. Ale vyjasnilo se: chodec vyčítal, že náš řidič nevypnul motor a sytí tak vzduch zplodinami z výfuku. A později se ukázalo, že není sám, že Švýcaři jsou prostě alergičtí na nepřírodní pachy. Ještě téhož večera jsme z hotelového pokoje pozorovali stádečko dojnic na pastvině téměř uprostřed města a vyšli ven s touhou po rozhovoru s nějakým místním občanem. Takového jsme našli a od něho zvěděli, že sice není zemědělec, ale že pastvu a nahnojení pastviny považuje za přírodní proces a doklad toho, že i produkty krávou poskytované jsou ryze přírodní.

Vzpomněl jsem si, jak v podniku jsme měli vzácnou návštěvu, profesora představujícího lékařskou kapacitu a na jeho reakci po příjezdu: „Manželka mne oblékla do plátěného oděvu, který hůře nasává nějaké ty stájové pachy, ale já tady s překvapením cítím benzin a jeho vůni mám rád“. A takových osob upřednostňujících pachy z motorů a nesnášejících zavánění dobytčí jsem poznal celou řadu. Od té doby se hodně změnilo a zejména se rozrostl počet ekologických aktivistů a jimi ovlivněných občanů, přímo prahnoucích po kritice zejména velkých zemědělských podniků, užívajících animálních hnojivých produktů k zvýšení úrodnosti svých půd. A tak dochází k absurdní situaci. Máme nejméně hospodářských zvířat na jednotku plochy v rámci Evropy a vzhledem k tomu že je chováme ve vyšších koncentracích i poměrně vzácnou příležitost se setkat s těmito zdroji pachů, byť zcela přírodních a ve své podstatě neškodných. Oproti tomu máme celostátně víc než 6 milionů automobilů, tedy zdrojů technických pachů, zdraví zcela určitě poškozujících, a to vydatněji, neboť na silnicích se pohybuje vysoký podíl tzv. ojetin. Přesto však vývoz kejdy na pole Zdvihne vždy silnou vlnu emocí a lavinu stížností, které probudí z letní letargie příslušně kontrolní orgány životního prostředí a začne se vyhrožovat pokutami. Jakmile čas hnojení odejde, podzimní vítr odvane poslední závany chléva, nastává opět uklidnění. Všichni spokojeni sednou do svých automobilů a odjedou na pravidelné nákupy s cílem naplnit ledničky a mrazáky vepřovým masem nebo jinými produkty živočišné výroby. A že jsou sami spolutvůrci kritizovaného zápachu, si nikdo k srdci nebere. Jak pojmenovat takovýto přístup je velmi obtížné, ale napadá mě slovo – pokrytectví.

Ing. Vlastimil Kozel, narozen 1922
Nestor českého zemědělství, který své životní úsilí věnoval rozvoji chovu holštýnských dojnic v Čechách a propagaci moderních velkovýrobních postupů. Jeho bohaté zkušenosti a hluboké znalosti chceme využít formou pravidelných postřehů k aktuálním otázkám, které se zabývají zemědělstvím, ale nejenom jím. Název rubriky „Kozloviny“není neuctivým označením, ale vyjádřením originálnosti jeho myšlenek a názorů.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek