ZEA.cz Kvalita se nedá ošidit
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Kvalita se nedá ošidit

23.5.2008
(pad) Vyrobit levné a kvalitní krmivo, senáž s maximální koncentrací živin, dobře přijímanou zvířaty, znamená sklízet ve vegetační fázi, kdy porost vykazuje nejvyšší obsah stravitelných živin.Sebevyšší výnos hmoty v pozdějších vývojových stádiích nemůže nahradit pokles kvality živin.

Oddálení sklizně vojtěšky o jeden den je provázeno poklesem N-látek o 0,5% a zároveň zvýšením obsahu hrubé vlákniny o 0,9%. V období butonizace vykazuje porost vojtěšky obsah hrubého proteinu v sušině v rozmezí 23–24%, přičemž celkový výnos hrubého proteinu z plochy jednoho hektaru dosahuje zhruba 1000 kg. Za 14 dní, od této pro sklizeň optimální doby, dojde ke snížení koncentrace N-látek o sedm procent na obsah 16-17% v sušině, ale zároveň nárůstem hmoty dojde ke zvýšení celkové produkce bílkovin na 1050 kg, tj.o pět procent více. Na první pohled se může zdát – vždyť se nic nestalo a vyrobili jsme dostatek krmiva. Neuvědomujeme si však, že kvalita této senáže vyjádřená obsahem využitelných bílkovin klesla o plných 30%, což znamená, že jsme vyprodukovali jen dostatek balastu a vyřkli tak ortel nad budoucí užitkovostí dojnic, které tento materiál budou konzumovat a transformovat na mléko. Každopádně chybějící živiny budeme muset doplnit daleko dražšími zdroji.

Nutriční hodnota píce vojtěšky se však mění i během dne. To má souvislost s intenzitou fotosyntézy, která je přirozeně během dne vyšší, což přináší i vyšší obsah cukrů v píci. Nejvyšší obsah cukrů je v odpoledních hodinách a naopak během noci se výrazně snižuje a ráno dosahuje hodnot minimálních. Toto kolísání přináší nejen rozdílnou kvalitu píce, která podle řady pokusů způsobuje diferenci v produkční účinnosti až 3 litry mléka, ale zároveň píce sklízená odpoledne je díky svému vyššímu obsahu cukrů i lépe konzervovatelná. Sekání jetelovin za ranní rosy jde sice lépe, vyhovuje pracovníkům, ale nemá své opodstatnění z hlediska rychlého zavadání, obsahu energie a tím i dobré silážovatelnosti.

Vyprodukovat kvalitní hmotu je jistě zásadní předpoklad, ne však jediný. Často je nízká nutriční hodnota finálních krmiv způsobena nevhodnou technikou sklizně a z toho vyplývajících neúměrných ztrát. Nejmarkantnější je to u jetelovin, kde se mnohdy setkáváme s otázkou -„sklízeli jsme mladý porost před květem, hrubá vláknina nepřesahuje 26% v sušině a přesto jsme minimálně požadovaný obsah N-látek 20% nedosáhli“. Chyba není v přírodě, ale většinou si neuvědomíme, jak značnou část živin jsme ponechali na poli odrolem nejkvalitnějších částí rostliny, tj. listů. Ostatně u vojtěšky ve stadiu butonizace plných 68% celkového proteinu je obsaženo právě v listech, a pokud se námi vyrobená senáž skládá víceméně z lodyh, nemůžeme přirozeně očekávat vysokou koncentraci N-látek. Velmi často je příčinou tohoto jevu užití nevhodné konstrukce žacího mačkače. Pro jeteloviny nelze v žádném případě užít kondicionér s prstovým ústrojím, kde by tím docházelo k nadměrnému odrolu lístků. Na úroveň sklizňových ztrát mají vliv následující aspekty, které si musíme uvědomit a pak důsledně realizovat:

  • Sklizňová sušina – optimum 35% s kolísáním +/- 3%
  • Výška strniště – u jetelovin minimálně 70 mm. Tím dochází k dobrému prosychání hmoty zespodu, nejsou poškozeny vegetační krčky, dochází k rychlému obrůstání a hmota není v bezprostředním styku s půdou a tedy mikroorganismy /Clostridia/, které mohou způsobit problémy v konzervaci.
  • Typ použitého žacího mačkače – u jetelovin zásadně užít kondicionér s s gumovými válci. Podélně rozmáčknutý stonek zasychá velmi rychle, čímž se výrazně zkrátí doba zavadání a nedochází k odrolu lístků. Je třeba volit co největší šířku řádků, a ty ukládat vždy dva vedle sebe.
  • Manipulace s pící na pokosu – není žádoucí obracení a přílišná manipulace, která vede k nadměrnému odrolu nejkvalitnějších částí rostliny a současně dochází k nežádoucímu přimísení zeminy.
  • Délka doby zavadání - maximální zkrácení omezuje proces respirace /prodýchávání/ a proteolýzy, které vedou k snížení obsahu živin. Rovněž v zájmu zkrácení doby zavadání není účelné sekat za rosy.

V současné době probíhá sklizeň prvních sečí pícnin. Porovnejte tyto zásady se svou provozní skutečností a v duchu si oznámkujte výsledek Vašeho snažení. Pokud jste obstáli na výbornou, nezbývá nám než poblahopřát i k vynikajícím výsledkům v produkci mléka a živočišné výrobě. Ti kteří však chybovali a kvalita vyrobených objemných krmiv je podprůměrná mají dvě možnosti, toto krmení použít jako hnojivo a v příští seči radikálně zlepšit svůj přístup k výrobě objemných krmiv a pokud ne, tak to přestat dělat, neboť škody jsou vyšší než užitek.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek