ZEA.cz Na návštěvě u Himbů
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Na návštěvě u Himbů

4.6.2009
Na návštěvě u Himbů (pad) Pastevectví je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti. Jeho historie trvá více než 12 000 let a za tuto dobu zemědělství výrazně změnilo svou podobu. Přesto však na Zemi existují místa, kde ony dávné principy jsou uplatňovány dodnes.V dnešní exkurzi na farmu navštívíme severní Namibii, oblast Kaokoveld (Rudá země), kde v polopoušti žijí příslušníci kmene Himbů, jejichž populace dnes čítá necelých 20-25 tisíc jedinců. Pojmenování Himba znamená něco jako zapomenutí či žebráci a dostatečně názorně ilustruje i jejich životní podmínky, které je již mnohokrát vystavily tvrdým zkouškám. Kultura Himbů kombinuje usedlý život s pastevectvím. Jejich vesnici tvoří kulaté chýše (podobné úlům), obklopené hustým plotem z trnitých větví na ochranu před vetřelci i šelmami. Uprostřed se nachází ohrada pro krávy a telata a menší pro kozy. Kostra chýše je zhotovena z větví, vyplněná jílem a kravským trusem. Slouží jako útočiště před sluncem a deštěm. Uvnitř chýší je překvapivě příkladný pořádek, ohniště čistě vymetené a nástroje pověšeny na zdech, takže někteří z našich spoluobčanů z tzv. civilizované společnosti by se mohli za stav svých domovů ve srovnání s nimi stydět.

Himbové vlastnili v minulosti největší stáda dobytka v Africe, čítající až několik stovek kusů, ale časté partyzánské války v sousedství s Angolou a dlouhá období sucha je o toto bohatství připravily. Dnes má každá rodina s bídou jen několik desítek zvířat a tak v současné době navíc pěstují kukuřici, okurky a divoké hořké melouny. Vodu získávají velmi pracně z vyschlých písčitých koryt řek – vádí. Pastvu skotu zajišťují muži, kteří se svými stády se musí za zelenějšími pastvinami stěhovat až 10x ročně. A tak jsou většinou s dobytkem daleko od domova a ženy si musí poradit se vším samy. Vydatnou pomoc přinášejí děti, které musí od malička pracovat, starat se o sourozence, ale i pást kozy, což je viditelně baví.

Himbové dosud nepodlehli tlaku civilizace a jejich tradiční oděv zůstal nezměněný. Spoustu času věnují svému fyzickému vzhledu. Ženy se potírají směsí másla a okrové hlinky z rozdrceného červeného kamene, což má funkci nejenom estetickou, ale i chrání proti prachu a slunečnímu žáru. Takový make-up způsobuje, že jejich kůže je sametová a mnohdy vypadají jako čokoládové krasavice. Jinak chodí takřka nahé, pouze kolem pasu mají sukénku z jehněčí kůže. Himbové si žen vysoce váží pro jejich schopnost dávat život a říkají, že z peněz se ještě nikdo nenarodil. A tak není výjimkou, že muž má i několik žen ale zároveň neplatí vždy pravidlo, že jen muž má právo přivést si domů další ženu. Stává se i to, že první žena přivede domů svou kamarádku, která se stane členem rodiny. Z toho pramení i určitá harmonie vztahů. Na tyto zvyklosti nemůžeme hledět očima naší civilizace, která takové chování odsuzuje. Zde však platí, čím je rodina početnější, tím je větší šance obstát v tvrdých podmínkách.

Bohužel největším nebezpečím pro Himby není příroda a drsné podmínky pouště, ale nástrahy civilizace v podobě alkoholu a AIDS. A tak to co přetrvalo celé tisícovky let, může zmizet během chvíle. Můžeme si položit otázku, v čem nám tady budou chybět? Patrně to ani nikdo nepostřehne, a pro media to nebude dostatečně zajímavé. Ale na této planetě zmizí navždy další místečko, kde se odehrával život v úzkém sepětí s přírodou, který ji nedrancoval, ale souzněl s ní.

Komentáře

Překvapení
napsal 10.6.2009 12:50 uživatel pforda [neregistrovaný]
Moc pěkný článek. Tímto se ZEA stránky stávají přitažlivé i pro mě - nezemědělce a nechovatele. Díky za něj, těším se na další.
P. S. Kdypak to bude?

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek