ZEA.cz Novoroční „optimismus“
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Novoroční „optimismus“

5.1.2009
Novoroční šampaňské (pad) Obvykle vzhlížíme k Novému roku s nadějemi a vírou, že v mnohém bude lepší než ten předchozí. Nyní je však situace jiná. Media, politici a ekonomové šíří chmurné zvěsti o blížící se ekonomické krizi a z toho plynoucí hospodářské recesi. Může však v českém zemědělství dojít ještě k horšímu stavu? Vždyť zemědělství je na tuto společensky novou situaci už dlouhodobě navyklé - nízká úroveň platů, jednostranná orientace tržních vztahů ve prospěch odběratelů a nedostupnost úvěrů není v ekonomice našeho zemědělství přece nic nového pod sluncem!

Přesto však jako rána do zad se jeví prohlášení nejvyššího úředníka rezortu, ministra Petra Gandaloviče „ potraviny zlevňují a mohou se stát opět brzdou inflace, jak tomu bylo v devadesátých letech“. A tak do subjektů, které tuto ekonomickou krizi vyvolaly, se budou nadále nalévat peníze ze státních prostředků a zemědělství bude opět tomu vytvářet pomyslný polštář. Je to nejenom nespravedlivé, ale i nerozumné. Stačí se zamyslet nad příčinami ekonomické krize. I když analýzy nejsou zdaleka ukončeny, tak jednoznačně jedním z impulzů je pokřivená stupnice hodnot. Nafouklé ceny nemovitostí, akcií a bezuzdná spotřeba vedoucí k bezprecedentnímu plýtvání a zadlužování na účet budoucnosti přece nemohou být podstatou zdravé ekonomiky trhu a doporučení k léčení tohoto stavu dalším pokračováním v utrácení nemůže být myšleno vážně, a pokud ano tak ekonomie a ekonomika jsou dva rozdílné pojmy.

Používat levné potraviny jako lákadlo ke vstupu do obřích hal super-, hyper-, gigamarketů a považovat to za prostředek pro udržení spotřeby nemůže trvat věčně. Po určité době řada zúčastněných výrobních subjektů, tj. zemědělských farem a podniků, dojde k názoru, že dlouhodobě prodělávat nemá smysl a svou činnost zákonitě ukončí, což je z hlediska tržního hospodářství i logické.

Je tu však určitý malý rozdíl. Například automobil nekupujeme každý den, při troše skromnosti pořízení nového můžeme i oddálit, ale potraviny potřebujeme denně a stále. A tak určité výpadky ve vlastní produkci /mléka a masa/, které tímto vývojem vzniknou, budeme muset řešit v budoucnosti dovozem. Že to nebude problém si dnes dovedeme představit, ale za jaké ceny to může odhadnout málo kdo. Zdravý rozum velí, že v oblastech „podstatných“ jako je např. elektrická energie a potraviny bychom měli udržet určitou míru soběstačnosti, když už jsme tak fatálně závislí na dovozu ropy a plynu. Vedle toho je třeba si ještě uvědomit, že v letošním roce počet obyvatel na této planetě překročí sumu 7 miliard a jistě žádný z prognostiků se nesplete, když potraviny budou považovány za jednu z priorit civilizace.

Vraťme se však k roku 2009 a jeho realitě. Již současný vývoj ukazuje, že bude vytvářen velký tlak na trh s potravinami. Předpoklady tvrdí, že u cen zemědělských surovin dojde až k 50% propadu, a to na úroveň roku 2006. Nákupní cena mléka blížící se k 6,50 Kč/lt je toho důkazem a pro výrobce to znamená prodělek minimálně 1,50-2,00 Kč na každém litru.

Co v takové situaci dělat? Pokud se nechceme dívat do prázdných stájí a propustit ošetřovatelský personál, musíme se zamyslet nad každou nákladovou položkou a pokusit se tento deficit snížit vlastními silami. Výše produkce není tak důležitá jako otázka – kolik finančních prostředků musíme do ní investovat. Proto v chovu dojnic a výrobě mléka bude mít zásadní význam následující pyramida hodnot:

Jestliže provedeme analýzu ve vlastním podniku, často zjistíme, že v těchto oblastech máme ještě široké pole rezerv. Jejich suma sice nemusí pokrýt celý deficit tržeb, ale může pomoci tento nepříznivý dopad výrazně ztlumit. A to je zásadní motiv pro práci v letošním roce, neboť podle našeho názoru pojem ekonomika souvisí se slovem hospodárnost. Zea Sedmihorky – Váš dlouholetý obchodní partner Vás v žádném případě nechce nechat v této situaci samotné a nabízí Vám pomoc ať již prostřednictvím těchto internetových stránek, tak i přímo ve Vašich provozech.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek