ZEA.cz Optimalizovat krmné směsi nejen při změně cen surovin?
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Optimalizovat krmné směsi nejen při změně cen surovin?

24.10.2008
(ste) Na tuto otázku každý zainteresovaný a praxe znalý zootechnik odpoví ano. Důvodem jsou především peníze, které jsou investovány do kvality a produkční účinnosti krmných směsí, zajišťujících maximální živočišnou produkci. První, co zajímá firmu nakupující krmné směsi pro určitý druh a kategorii hospodářských zvířat, je její cena. Je to číslo, které lze jednoduše a rychle porovnat od vícera dodavatelů krmných směsí.

Samotná cena už tolik ale nevypovídá o vlastním složení krmné směsi a jejích kvalitativních hodnotách. Tyto informace bývají pro některé pracovníky firem méně důležité, i když vypovídají o dané krmné směsi daleko více než jenom její cena. Z tohoto důvodu by vždy měli zodpovědní pracovníci mít na zřeteli nejen cenu, ale i to, co se rozhodnou za tuto cenu nakupovat“. Jen krmná směs vyrobená z kvalitních, vysoce stravitelných surovin a splňující požadavky dané kategorie zvířat zajistí chovateli dobré ekonomické výsledky ve výrobě, zajistí vyšší tržby a následně pomůže snížit výrobní náklady.

Pro názornou interpretaci uvádím jeden příklad z praxe. Chovatel ve výkrmu prasat (turnus cca 400 vyskladněných kusů) užíval kompletní krmné směsi s poměrem obilovin 50 % pšenice: 50 % ječmen. Krmné směsi byly optimalizovány na požadavky odpovídající hmotnostním kategoriím ve výkrmu. V průběhu hospodářského roku došlo na základě změny skladových zásob k navýšení zpracování pšenice o 15 % na úkor ječmene. Vstupní cena obilovin byla jednotná, a tak nebyl zdánlivě důvod cokoli měnit. Po vyskladnění jatečných prasat, která byla převážně vykrmována krmnými směsmi se zvýšeným podílem pšenice, došlo ke snížení procenta zmasilosti. Po vyhodnocení tohoto turnusu bylo přistoupeno k nové optimalizaci krmných směsí a u turnusu, který poté byl již vykrmován na nově optimalizovaných krmných směsích, došlo ke zlepšení zpeněžení na porážce (viz. Tabulka).

Turnus Přírůstek v g Konverze v kg
Hmotnost v mase v kg
Vrstva sádla v mm
Vrstva masa v mm
% svaloviny
Odchylka od ZC v % za
hmotnost svalovinu
I. 765 2,74 86,14 15,14 59,77 55,94 - 1,45 - 0,93
II. 758 2,69 89,39 14,66 62,89 56,74 - 1,14 - 0,20

V dané chvíli však chovatel prasat ekonomicky ztrácel také na vstupních nákladech, neboť krmné směsi s vyšším podílem pšenice vykazovaly mimo jiné přebytek MEp v důsledku neprovedené optimalizace. Pokud by krmné směsi byly optimalizované na zvýšený obsah pšenice, náklady na 1 vykrmené prase by byly v tomto období nižší o 61,- Kč.

Následnou ztrátu měl chovatel při zpeněžení na porážce, kde v důsledku neoptimalizované výživy došlo k poklesu % zmasilosti i při průměrné nižší porážkové hmotnosti. Tuto ztrátu lze u výše uvedeného turnusu vyčíslit na 1 vyskladněné prase částkou 25,- Kč.

Na uvedeném příkladu je zřetelné, že optimalizovat krmné směsi je třeba při jakémkoli zásahu do jejich surovinového a živinového složení. Základem optimalizace je však dokonalý přehled o množství a kvalitě surovin k vlastní výrobě krmných směsí a podpora kvalitním optimalizačním programem s aktualizovanou databází.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek