ZEA.cz Porovnání produkční účinnosti krmných směsí ve výkrmu prasat na selatech českého a dánského původu
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Porovnání produkční účinnosti krmných směsí ve výkrmu prasat na selatech českého a dánského původu

28.5.2008
(ste) K myšlence provést jednoduchý provozní test a následně porovnat výsledky produkční účinnosti krmných směsí na selatech českého a dánského původu nás společně s producentem přivedl první turnus dánských selat, která dosáhla za 94 dní přírůstek 965 g při celkových ztrátách 1,54 % a průměrné naskladňovací hmotnosti 30,0 kg.

Pro porovnání byly vybrány 4 haly naskladňované v lednu 2008 na jedné farmě. Podmínky na těchto halách jsou z hlediska technologií ustájení shodné. Výkrm byl prováděn technologií mokrého fázového výkrmu s centrálními míchačkami se stejným nastavením krmné křivky. Krmná křivka byla nastavena na přírůstek 780 g, konverzi 2,74 kg a spotřebu na krmný den 2,15 kg. Použité krmné směsi byly stejné provenience (surovinové a živinové složení shodné, viz. níže). Rovnoměrně na všech halách byla zkrmována také syrovátka.

Kompletní
krmná směs
MEp
v MJ
Lys
v g
Thr
v g
M + C
v g
Vápník
v g
Fosfor
v g
Sodík
v g
Vit. A
v m.j.
Vit. D
v m.j.
Vit. E
v mg
KKS 1 13,1 11,8 7,7 6,5 8,0 6,1 1,9 9 000 1 200 48
KKS 2 13,0 8,2 5,3 4,9 7,0 5,4 1,7 7 000 800 35
Původ Hmotnost
naskladnění v kg
Hmotnost
vyskladnění v kg
Počet
naskladněných
kusů
Délka výkrmu - dny Ztráty
Celkem v %
Přírůstek v g Konverze v kg Spotřeba na KD
CZ , 2 chovy 28,8 108,0 550 110 4,8 747 2,73 2,04
CZ , 3 chovy 27,4 112,0 524 115 3,0 736 2,77 2,04
DK , 2 chovy 30,8 110,0 527 92 2,86 861 2,84 2,44
DK , 3 chovy 30,0 116,0 537 97 3,04 887 2,85 2,53
Pro objektivní zhodnocení je třeba přihlédnout k nižší naskladňovací hmotnosti tuzemských selat.

Dovezená selata nepocházela z SPF chovů, byla hmotnostně vyrovnaná. Vakcinována byla pouze proti července. Vakcinace proti APP nebyla prováděna. Celkové náklady na léčiva a veterinární péči byly po vyhodnocení o 50 % nižší oproti selatům tuzemským. Selata při návozu nevykazovala zdravotní problémy. Během výkrmu se tato prasata projevila jako fyzicky odolná, přizpůsobivá dané technologii, což vedlo k nižšímu počtu nutných porážek. Prasata nebyla barevně uniformní, byl zde vidět vliv plemene duroc, které přispívá k vyšší fyzické odolnosti prasat ve výkrmu. Prasata v průběhu výkrmu vykazovala vyšší denní příjem krmiva, a tak byla od cca 80 kg restringována, aby nedošlo ke zhoršení ekonomicky výkrmu – zpeněžení na porážce. Zmasilost se u těchto prasat pohybovala i při hmotnosti 115 kg na úrovni 56 – 58 %. Vyrovnanost těchto prasat při naskladnění a dobrý zdravotní stav vedly i k vyrovnaným kolekcím zvířat při vyskladnění.

Tuzemská selata byla při naskladnění také hmotnostně vyrovnaná, ale s nižší průměrnou váhou. Vakcinována byla proti července, APP, mykoplazmě. Selata pocházela z užitkových chovů, kde se pro finálního hybrida používá v mateřské pozici BuxL a v otcovské SL. Denní příjem krmiva se v průměru pohyboval mírně nad 2 kg krmiva. Vepři byli v závěru výkrmu restringováni. U těchto prasat byla vyšší frekvence příznaků plicních chorob a následně vyšší spotřeba tetracyklinových léčiv na potlačení jejich projevů. Následně pak docházelo k větší hmotnostní diferenci prasat a vyšším nutným porážkám. Zmasilost se u těchto prasat byla při hmotnosti 110 kg 55 – 57 %, zvířata s vyšší hmotností měla již výraznější pokles zmasilosti.

Z výše uvedených výsledků a informací vyplývá, že produkční účinnost krmiv je limitována schopností denního příjmu krmiva, resp. živin, která je ovlivněna geneticky, ale také zdravotním stavem prasat, který limituje využití růstového potenciálu prasat a následně i celkové využití krmiva. Zdravotní stav chovaných zvířat ovlivňuje ekonomiku výkrmu v daleko větší míře, než jsme si schopni někdy připustit. Zdraví významně určuje, zda a jaký profit bude chovatel na konci mít.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek