ZEA.cz Pracovní cesta do Řecka
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Pracovní cesta do Řecka

16.6.2008
(ste) Ve dnech 2. - 6.6.2008 jsme na pozvání francouzské firmy Lallemand Animal Nutrition absolvovali pracovní cestu do Řecka. Firma Lallemand Animal Nutrition je výrobcem biologických konzervantů krmiv, a tak hlavním tématem této cesty byla konzervace objemných krmiv a chov skotu v Řecku.


V rámci této cesty jsme navštívili dvě farmy na produkci mléka ve velmi teplé oblasti severní části Řecka. První farma, kterou nám představil jeden z majitelů pan Simonis Dimitris, nebyla vyšší koncentrací zvířat na jednom místě pro Řecko typická. Na této farmě je v současnosti na stavu 300 dojnic holštýnského plemene, 2 000 ovcí a 1 000 koz. Produkce mléka je určena převážně na výrobu sýru ,,Feta“. V současné době probíhají v sousedství farmy dokončovací práce na vlastní mlékárně, kde budou majitelé zpracovávat produkci na finální výrobky.

Genetika holštýnských dojnic je italská a užitkovost se pohybuje v průměru 9 000 kg mléka ročně, při tučnosti 4,0 % a obsahu bílkovin 3,25 %. Obsah somatických buněk je kolem 300 000 v 1 ml mléka. Skupinu dojnic v 1. fázi laktace dojí 3x, ostatní skupiny 2x denně. Zjišťují průměrně denně jeden nový zánět mléčné žlázy. Inseminační dávky dovážejí z Itálie a jalovice zapouštějí ve věku 16 - 18 měsíců. Na jedno úspěšné zapuštění potřebují 2,5 inseminace. Brakace se pohybuje na úrovni 35 %, převážně na končetiny. K léčbě paznehtů užívají formaldehyd.

K farmě patří 50 ha pozemků, které jsou určeny pro produkci vlastních krmiv. Tato plocha na zajištění krmivové základny nestačí a tak velkou část krmiv nakupují. Základní krmná dávka se skládá z kukuřičné siláže, vojtěškového sena, slámy, bavlníkového semena, melasy, koncentrátu z kukuřice, ječmene, sojového šrotu a minerálních doplňků. Kukuřici sklízejí v červenci při sušině 35 % a vzhledem k vysoké teplotě vzduchu v tomto období používají k urychlení konzervace od roku 1995 Lalsil Fresh, který obsahuje Lactobacillus Buchneri, produkující převážně kyselinu octovou. Při uskladnění kukuřičné siláže v betonovém žlabu dochází k minimálním ztrátám. Jako poradce pro výživu zde působí skot John Bax, který je v Řecku velmi uznávaným odborníkem na výživu a konzervaci krmiv. John Bax byl také v uplynulých letech přednášejícím na akcích firmy ZEA Sedmihorky "Semináře v jámě".

Technologie ustájení je založena na ocelových konstrukcích krytých hliníkovým plechem a betonových podlahách. Předcházet tepelnému stresu dojnic napomáhají ventilátory zavěšené v halách. Podestýlá se separátem z kejdy a tekutá frakce se uskladňuje v přírodní laguně pod farmou.

Užitkovost koz se pohybuje na hranici 400 kg mléka u ovcí je maximálně 300 kg za rok. Ovce a kozy se dojí na společné kruhové dojírně s kapacitou 48 míst. Plemenitba je přirozená, kontrola užitkovosti není nařízena a provádí se pouze pro vlastní potřebu.

Na farmě jsou zaměstnáni převážně cizinci (Albánci, Turci, Maďaři), Řekové pracují pouze v managementu. Pokud někdo ovládá cyrilici, může se podívat na www.farmasimoni.gr

Druhá navštívená farma se nachází asi 100 km od makedonských hranic v ovocnářské oblasti. Tato farma se současnou ustajovací kapacitou 110 kusů dojnic byla nově postavena před 7 lety. V současné době probíhá stavba nové haly pro ustájení dojnic na druhé fázi laktace tak, aby mohlo dojít k navýšení kapacity dojnic na jednom místě na cca 200 kusů. Dojnice jsou rozděleny do dvou skupin a obě skupiny se dojí 2x denně. Průměrná užitkovost se pohybuje na úrovni 8 900 kg mléka ročně, při tučnosti 4,0 % a obsahu bílkovin 3,25 %. Genetika dojnic na této farmě má původ v Itálii, Německu a USA. Úspěšnost 1. inseminace je 38,5 %.

Vzhledem k tomu, že je farma v ovocnářské oblasti je pěstování kukuřice a dalších krmiv až na druhém místě z hlediska využití ploch. Krmné plodiny se pěstují na malých výměrách a zajistit tak odpovídající množství a stejnou kvalitu vyráběných objemných krmiv je poměrně složité. Silážní kukuřice se pěstuje mezi broskvovými sady na plochách mnohdy menších než 0,1 ha. Kukuřice je na této farmě při silážování také konzervována Lalsilem Fresh. Krmná dávka se skládá z kukuřičné siláže, vojtěškového sena, sojového šrotu, sušených cukrovarských řízků, melasy a minerálního doplňku.

Technologie ustájení je opět založena na kryté ocelové konstrukci a betonových podlahách s odklizem kejdy shrnovací lopatou k separátoru. Nutné jsou opět ventilátory k zajištění proudění vzduchu ve stáji, aby docházelo k ochlazování ustájených holštýnských dojnic.

To vše, co je výše stručně popsané a zdokumentované, vede k jedinému a asi všude ve světě platnému poznání. Jsou farmy a chovatelé na různé úrovni a vše nejvíce závisí na lidech, kteří se dokáží obklopit schopnými spolupracovníky a realizovat svou vizi a své sny až do konce.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek