ZEA.cz Světová globalizace a její možné následky pro náš potravinový koš v blízké budoucnosti.
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Světová globalizace a její možné následky pro náš potravinový koš v blízké budoucnosti.

10.9.2012
Světová globalizace a její možné následky pro náš potravinový koš v blízké budoucnosti. (ste) Od začátku letošního roku jsme opět masírováni sdělovacími prostředky o pokračujícím negativním vývoji ekonomiky evropské, ale i světové. Není nic nového, že v obdobích nejistoty v ekonomice, potažmo na finančních trzích, hledají obchodníci s „virtuálním zbožím“ alespoň nějakou jistotu ve svém snažení. Svůj zájem vesměs obracejí ke komoditám, které jsou alespoň reálným zbožím na rozdíl od akcií, dluhopisů a jiných finančních produktů. Pokud je obchodníkovo snažení kryto fyzickým zbožím, je to pro něho v nejisté situaci na světových trzích větší jistota než zmíněné finanční produkty, které mohou ztratit na své hodnotě během krátké chvíle.

Předzvěstí zvýšeného zájmu obchodníků o zemědělské komodity byly informace, které se s různou intenzitou objevovaly v médiích. Šlo o informace o možné neúrodě v některých hlavních produkčních oblastech zemědělských plodin (USA, Čína, Indie, …..) z důvodu nepřízně klimatických podmínek. Tyto informace se během uplynulých několika měsíců změnily v realitu a ceny těchto plodin na světovém trhu prudce stouply v očekávání jejich nedostatku, či snížené kvality. Zmíněný nedostatek se ještě více prohlubuje jejich využíváním k energetickému využití.

I Českou republiku letos postihly v některých lokalitách nepříznivé klimatické podmínky. Celková úroda se podle statistických čísel jeví jako průměrná oproti loňskému roku. I přesto se v našich podmínkách urodilo tolik obilovin, že nejsme schopni je v našich stávajících podmínkách realizovat. Při momentálních stavech hospodářských zvířat v České republice, bychom bez vývozu do okolních zemí, byli v koncích. Lehce paradoxní situace nastává tím, že české obiloviny mohou krmit zvýšené stavy hospodářských zvířat na západ a sever od naší hranice a my z těchto oblastí dovážíme potraviny živočišného původu s vyšší přidanou hodnotou. Nelze se tomuto trendu divit, když jsme se během uplynulých let, i za přispění našich politických elit, propadli ve stavech hospodářských zvířat na historická minima. Nejmarkantnější je tento stav v chovu prasat, kde jsme se dopracovali za poslední dekádu téměř jen na 50 % soběstačnosti. Obdobná situace je i v produkci drůbežího masa a vajec, zde zatím není pokles v soběstačnosti tak výrazný.

Do cen potravin se postupně začínají významně promítat vysoké ceny plodin rostlinné výroby. Tato situace se neprojeví jen u nás, ale postihne prakticky celý svět. Porostou nejen ceny potravin rostlinného původu, ale růst se nejvíce projeví u potravin živočišného původu. Hlavním důvodem je růst tržních cen krmiv, které tvoří hlavní nákladovou položku v chovu hospodářských zvířat. Tento růst není v řádu jen několika stovek korun na tunu krmiva, ale pohybuje se i přes 1 000 Kč na tunu, podle kvality krmiva a obsahu jednotlivých surovin. V této době se těžko odhaduje, jak se k dané situaci na trhu s komoditami resp. potravinami postaví jejich hlavní vývozci a dovozci. Jejich reakce mohou situaci na tomto trhu ještě mnoho změnit. Velký vliv na ceny může mít poptávka v zemích s vysokým počtem obyvatelstva, možné omezení vývozů z velkých produkčních oblastí, apod. Česká republika nemá proti těmto vlivům prakticky žádné obranné mechanismy. Soběstačnost v řadě komodit pro potravinářskou výrobu je v nenávratnu a tak nám nezbývá nic jiného, než čekat, co tyto cenové turbulence s námi udělají. Tvrzení z předchozích let, že není problém cokoli dovézt za přijatelné ceny, ztrácí v době ekonomické nestability a snížené rostlinné produkce v hlavních produkčních oblastech na své síle.

Je už neodvratně jasné, že náklady na potraviny pro každého z nás stoupnou a není z tohoto úniku. Trend těchto zvyšujících se nákladů bude ještě „podpořen“ propadem reálných mezd, který činí v současné době meziročně 1,1 % a rozpočtovými opatřeními připravovanými vládou na příští rok. Rodinné rozpočty znovu zatíží připravované zvýšení cen energií, služeb a o cenách PHM ani nemluvě. Kde ušetřit? Mnoho výdajů rodinných rozpočtů je předem daných a tak mnoho možností nezbývá. Jednou z možností, kde něco ušetřit, budou potraviny. Možností mnoho není, nakupovat méně ve stejné kvalitě, nakupovat stejně v nižší kvalitě a nebo kombinovat obojí. Při stravovacích návycích naší populace je pravděpodobná druhá a třetí cesta. Má jen jedno úskalí, tím je kvalita potravin. V tomto případě je myšlena kvalita použitých surovin, jejich % v daném výrobku, použitá aditiva a jejich množství, zajišťující stabilitu a konzervaci výrobku, jeho barvu a chuť. Tyto výrobky jsou a budou zdravotně nezávadné, neboť splňují všechna platná zákonná ustanovení. Jde jen o to, aby se naše realita nezačala přibližovat francouzské komedii „Křidýlko nebo stehýnko“, kde exceloval proslulý komik Luis de Funes a nebo nás nepotkávalo stále více námětů pro pořady typu „Peklo na talíři“, kde Roman Vaněk z Pražského kulinářského institutu hodnotí kvalitu potravin z naší obchodní sítě.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek