ZEA.cz Výživa a odchov plemenných prasniček v rozmnožovacích chovech (2. část)
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Výživa a odchov plemenných prasniček v rozmnožovacích chovech (2. část)

16.4.2008
(ste) Úkolem výživy plemenných prasniček od odstavu do připuštění je zajistit optimální hmotnost a kondici v určitém věku, optimální průběh růstu a dostatečné zásoby tuku v těle.

Výživa prasniček od odstavu do prvního zapuštění

Optimální růst podporuje správný vývoj pohybového aparátu a pohlavních orgánů. Optimalizace růstu a živé hmotnosti při prvním zapuštění má i ekonomický význam. Čím je živá hmotnost zvířat větší, tím je větší i záchovná potřeba, a proto i příjem krmiva. Zvýšení živé hmotnosti při prvním zapuštění o 20 kg nad doporučenou hodnotu se projeví zvýšením spotřeby krmiva o 50 – 60 kg za rok! Při nízké hmotnosti pak prasnice nemají dostatečně velký tělesný rámec pro požadovanou reprodukci.

Plemenná prasnička dobře připravená na reprodukci musí mít také optimální zásobu tuku v těle. Zvířata s nedostatečnými tukovými zásobami nikdy nedosáhnou dobré reprodukční užitkovosti. Tělní rezervy jsou důležité pro vyrovnávání dočasného deficitu energie či živin přijímaných potravou, hlavně během následné laktace, kdy příjem krmiva nestačí krýt metabolické požadavky a dochází k mobilizaci živin z tělních tkání. Podkožní tuk má také důležitou tepelně izolační funkci a chrání zvířata před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí. Současné genotypy bohužel schopnost ukládat tuk ztrácejí, což sice oceňujeme u vykrmovaných prasat, ale v reprodukci může být tento fakt jedním z faktorů snižujících užitkovost.

Při řešení systému výživy musíme vše podřídit dosažení optimálních ukazatelů živé hmotnosti, věku a výšky hřbetního tuku v době prvního připuštění:

Věk: 220 - 230 dní
Živá hmotnost: 130 – 140 kg
Výška hřbetního tuku P2: (16) 18 – 20 mm
Celoživotní přírůstek: 580 – 620 g/ks/den

Tyto hodnoty jsou základním předpokladem pro maximální užitkovost na prvních, ale i dalších vrzích (Tab. č.1).

Tabulka č. 1. Vliv kondice při prvním zapuštění na užitkovost prasnic

Hmotnost
kg
P2
mm
Narozeno selat
1. vrh 1.-5. vrh
117 14,6 7,1 51,0
126 15,8 9,8 59,2
136 17,7 10,3 60,4
146 20,0 10,5 63,1
157 22,4 10,5 54,2
166 25,3 9,9 58,7
Chalinor ,1996

Pro správný přístup k výživě plemenných prasniček, nejsou prioritní normy potřeby či normy složení krmné směsi, ale vždy momentální stav zvířete, jeho věk, živá hmotnost, kondice a na základě těchto skutečností musíme reagovat přizpůsobením dávky KS /den, popřípadě i složením krmné směsi. Použitím vhodných zásahů do systému výživy dokážeme velice dobře řídit růst a vývoj prasniček i ovlivnit kondici v daném období. V současné době již můžeme všechny tyto ukazatele objektivizovat do numerické podoby, a proto můžeme používat i specializovaných software, které nám mohou pomoci výživu prasniček řídit.

Pro hodnocení růstu používáme živé hmotnosti v daném věku a pro zjištění kondice pak výšku hřbetního tuku v místě P2. Toto místo se nachází na úrovni posledního žebra, 6,5 cm laterárně od středu páteře (Obr.č. 1).

Abychom mohli spolehlivě optimalizovat růst a kondici plemenných prasniček, je nutné znát optimální hodnoty živé hmotnosti a v závislosti na stáři. (Graf č.1)

Graf č.1 Optimální průběh živé hmotnosti a přírůstku v závislosti na věku prasniček
Legenda: přerušovaná čára: přírustek souvislá čára: živá hmotnost

Výška hřbetního tuku P2 se poprvé zjišťuje v 90 kg ž. hm. a optimální hodnota by se měla pohybovat okolo 10 mm. Během následujícího období by mělo ukládání pokračovat ve zvýšené intenzitě a v živé hmotnosti 130 kg je optimální hodnota 18-20 mm.

Ing. Petr Klepač
Autor je manažer divize obchodu a marketingu firmy Biofaktory Praha spol. s r.o. pro Českou republiku

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek