ZEA.cz Výživa a odchov plemenných prasniček v rozmnožovacích chovech (4. část)
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Výživa a odchov plemenných prasniček v rozmnožovacích chovech (4. část)

30.4.2008
(ste) Je obecně známo, že kvalita prostředí významně ovlivňuje jakýkoli fyziologický proces zvířat. Prostředí patří v našich chovech mezi nejčastější limitní faktory užitkovosti u všech kategorií zvířat. Kvalita prostředí a kvalita mikroklimatu ovlivňuje užitkovost zvířat, někdy více, než jsme si ochotni připustit a zvláště pak u prasniček nebývá prostředí faktorem, který je brán v úvahu jako limitní. Ukažme si nyní proto na několika příkladech, jak mohou základní složky kvality mikroklimatu ovlivnit reprodukční ukazatele u prasniček

Teplota

Termoneutrální zóna pro prasničky je 18 – 22 °C, v tomto intervalu se u prasniček nespouští žádný termoregulační mechanismus a tyto teploty nemají žádný vliv na užitkovost.

Při zvýšení teploty dochází ke snížení příjmu krmiva a tím k nedostatku živin, zhoršují se projevy říje, klesá počet ovulovaných i oplodněných vajíček. Prasničky reagují na zvýšenou teplotu nechutenstvím a sníženým pohybem.

Základním a mnohdy jediným opatřením, jak pomoci zvířatům překonat zvýšené teploty, je zajistit jim dostatek vody. Příjem vody ve vysokých teplotách vysoce převyšuje normální spotřebu.U prasniček může dosáhnout 25 - 30 l vody/kus/den u prasnic i více než 60 l/kus/d. Toto množství většinou nestačí zajistit napájecí systém a je nutné přidávat vodu i mimo něj (do krmných žlabů nebo do přidaných nádob). Prasničky by měly mít při vysokých teplotách možnost, kdykoliv se napít vody z hladiny a nebýt odkázány pouze na napáječky.

Protože prasničky hůře přijímají krmivo, je možné zkoncentrovat krmné směsi, aby i při nižší dávce krmné směsi přijímaly dostatek živin. Krmení by se mělo přesunout do chladnějších části dne (brzo ráno, večer), přídavky minerálií a vitaminů aplikovat přes vodu.

Osvědčeným aditivem zabraňující tepelnému stresu je vitamín C.

Při venkovních odchovech je potřeba věnovat zvířatům v letních měsících zvýšenou pozornost, dobu strávenou ve výběhu snížit a zamezit přístupu na přímé slunce.

Za každou cenu se musíme snažit snížit teplotu ve stáji (ventilace, rosení, ochlazování hal i jejich okolí).

S nízkými teplotami se prasničky vyrovnávají mnohem lépe. Je však potřeba počítat s tím, že termoregulační mechanismus spotřebuje určitý podíl živin z KS. Proto musíme adekvátně zvýšit dávku krmné směsi na den, popř. zvýšit koncentraci živin v KS. Na každý stupeň pod termoneutrální zónu můžeme počítat se zvýšením spotřeby o 4 %.

Významným faktorem úzce spojeným s teplotou je i roční období. V tabulce č. 1 vidíme sledování reprodukčních ukazatelů u prasniček během roku. V letních měsících se % cyklujících výrazně snižuje. Počet selat je naopak nižší v zimě, pravděpodobně vlivem horší kvality mikroklimatu ve stájích.

Tabulka č. 1 Vliv ročního období na reprodukční ukazatele prasniček

Měsíc Cykl. prasniček Živě naroz Měsíc Cykl. prasniček Živě naroz.
% ks selat % ks selat
I. 82,2 9,50 VII. 57,8 9,19
II. 75,6 8,57 VIII. 44,4 9,25
III. 77,8 8,39 IX. 75,6 9,10
IV. 80,0 8,83 X. 82,2 9,31
V. 84,4 9,48 XI. 86,7 9,27
VI. 73,3 9,54 XII. 77,8 9,06
Maximovič, 1983

Koncentrace škodlivých plynů v ovzduší

Na příkladu zvýšené koncentrace čpavku, můžeme v tabulce č. 2 sledovat pokles užitkovosti se zvyšující se hladinou tohoto plynu. Čpavek v současné době můžeme ve stájích dobře a přesně stanovit a může sloužit jako indikátor kvality ovzduší.

Optimální hodnoty kvality vzduchu ve stáji jsou uvedeny v tabulce č. 3


Tabulka č. 2 Vliv koncentrace čpavku na reprodukční ukazatele prasniček

  Koncentrace čpavku v ppm/m3
Dny po první stimulaci říje kancem 5,7 19,7
Kumulat. % cyklujících prasniček
do 7 dnů 11,9 0
do 14 dnů 42,9 33,3
do 27 dnů 64,3 50
Malayer, 1988

Tabulka č. 3 Optimální hodnoty kvality vzduchu ve stáji

  Jednotka Maximum
CO2 ppm/m3 3000
NH3 ppm/m3 10
H2S ppm/m3 7
Vlhkost % 60 - 80

Intenzita a doba osvětlení mají také vliv na reprodukci prasniček, světlo inhibuje produkci hormonu melatoninu, který ovlivňuje reprodukční procesy. Prasničky v době předříjové přípravy by měli mít světlo 10 - 12 hodin denně o intenzitě 250 – 500 luxů.

V tabulce č. 4 jsou výsledky pokusů sledujících vliv délky osvětlení na věk při první říji a na počet žlutých tělísek. Zvířata bez světla ukazovala výrazně nižší parametry, při svícení déle než 10 hodin za den však již nebylo zjištěno výrazné zlepšení.

Autor Ntunde, 1979 Hacker, 1979
Světlo - hod/den 0 9 - 10 18 0 8 - 10 18
Věk při 1. říji 193,4 175,6 177,1 200,5 164,8 175,3
Počet žlutých těl 12,3 12,4 13,3 11,3 13,5 12,6
Ing. Petr Klepač
Autor je manažer divize obchodu a marketingu firmy Biofaktory Praha spol. s r.o. pro Českou republiku

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek