ZEA.cz Výživa a odchov plemenných prasniček v rozmnožovacích chovech (6. část)
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Výživa a odchov plemenných prasniček v rozmnožovacích chovech (6. část)

21.5.2008
(ste) Zažitá praxe v našich chovech zařazuje prasničky do produkčních stájí těsně před připuštěním ve věku více než 7 měsíců a v hmotnosti 120 kg a více. Poté následuje stimulace říje a co nejrychlejší zapuštění. U prasniček z vlastního chovu to nemusí znamenat velký problém, i když i u nich by správná praxe měla vypadat jinak. Chovatel si totiž může sám dobře prasničku připravit, zná dobře její zdravotní stav, fázi reprodukčního cyklu, kondici atd., a proto může adaptace proběhnout poměrně dobře bez negativního vlivu na užitkovost.

Zařazování prasniček do produkčních chovů prasnic

Horší je však zařazování nakoupených prasniček. O těchto prasničkách nemáme většinou všechny informace a často se, i přes veškerou snahu, nedaří prasničku úspěšně zařadit a investice vložená do zvířete nepřinese očekávaný zisk.

Jako velice vhodný se ukazuje nákup prasniček již v 90 – 100 kg ž. hm. Prasničky se ustájí ve zvláštním oddělení či stáji v tzv. eroscentru. Zde dochází k posledním korekcím růstu a optimalizaci kondice, posouzení stavu pohybového a reprodukčního aparátu a dle potřeby se provádí úpravy výživy či jiné chovatelské zásahy. Zahájí se stimulace říje a její evidence. Eroscentrum slouží též jako karanténa. Posoudí se zdravotní stav a lze provést veterinární zásahy, které napomohou adaptaci v novém chovu (vakcinace, medikace atd.). Probíhá zde i poslední výběr (brakace) prasniček.

Do produkční stáje se pak převede prasnička těsně před připuštěním, se známým termínem další říje. Provede se flushing, po připuštění se sníží dávka krmné směsi a prasnička se umístí do individuálního boxu.

Eroscentrum je vhodné vybudovat i u chovů zařazujících vlastní prasničky.

V chovech prasniček existují i další významné faktory ovlivňující jejich užitkovost - především zdravotní stav, úroveň zootechnické a ošetřovatelské práce, způsob provádění inseminace, ekonomická situace atd. Ale i na pozadí těch faktorů, kterým se věnoval tento článek, lze jistě dojít k závěru, že stále je co zlepšovat. Rezervy lze najít jak na chovech samotných, tak při tvorbě výživy, výroby krmných směsí, či při vývoji nových genotypů.

Je zřejmé, že správným odchovem i tak „minoritní“ kategorie zvířat, jako jsou plemenné prasničky, lze založit základ úspěšného chovu prasat.

Hlavní zásady úspěšného odchovu prasniček

 • prasničky připouštět ve věku 220 - 230 dní, v hmotnosti 130 - 140 kg, při výšce hřbetního tuku P2 18 – 20mm, na 2. - 3. říji
 • prasničky krmit KS určenými pro tuto kategorii a reagovat dávkou, popř. složením KS na jejich věk, hmotnost, kondici a stav pohybového a reprodukčního aparátu
 • zajistit vždy dostatek kvalitní pitné vody
 • použít flushing 14 dní před zapuštěním
 • říji stimulovat, vyhledávat a evidovat již od věku 160 dní
 • říji stimulovat přiměřeně starým a aktivním kancem, 7 dní v týdnu, 3krát denně po dobu min. 5 minut na prasničku, s tělesným kontaktem obou zvířat
 • využít všech chovatelských zásahů k vyvolání říje
 • zajistit ve stájích dobré mikroklima s dostatkem světla
 • zajistit dostatečnou plochu kotce (od 90 kg ž.hm. 2 m2/ks) a délku krmné hrany u žlabu (od 90 kg ž.hm. 40 cm/ks)
 • od 65 kg ž.hm. chovat prasničky v kotcích po 4 - 6 kusech s možností dávkování KS
 • prasničky zařazovat do produkčních chovů přes tzv. eroscentra
 • sledovat zdravotní stav a včas na něj příslušnými zásahy reagovat
 • vybrat vhodný genotyp odpovídající úrovni chovu
Ing. Petr Klepač
Autor je manažer divize obchodu a marketingu firmy Biofaktory Praha spol. s r.o. pro Českou republiku

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek