ZEA.cz ZEMITÁ SLOVA: Tentokrát o hlíně
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

ZEMITÁ SLOVA: Tentokrát o hlíně

21.4.2009
Tentokrát o hlíně (pad) Když zemitá slova, tak o zemi, nebo přesněji řečeno o půdě. Pro většinu našich občanů je to ale jen mazlavá hmota, která má tu nepříjemnou vlastnost, že si o ni ušpiníme auto, boty a když se pohnojí, tak dokonce smrdí. Zkrátka je to něco, co máme zařazeno pod pojmem hlína.


Přitom je to ale něco, co nám bude v brzké době chybět. Vždyť bezmála 7 miliard lidí obývajících tuto planetu závisí na potravinách vypěstovaných na pouhých 11 % povrchu zemské souše. Dokonce ještě méně plochy, skromné 3 %, poskytuje skutečně úrodnou půdu. A když už jsme u té statistiky, připojme ještě jeden údaj, a to že jeden milimetr ornice vzniká cca 15 let. To znamená, že za náš celý život přírůstek oněch 5 mm sotva postřehneme. Ale přitom stačí pouze několik hodin, aby byla poškozena vrstva půdy mnohonásobně silnější.

Díky výše zmíněnému obecnému povědomí tedy s půdou neskutečně plýtváme. Nejviditelnějším zločinem jsou stavby obřích hal na honech ornice nejvyšší kvality, tak jak nám to předvádějí supermarkety kolem Prahy a jiných měst. Zabetonovat a navěky zlikvidovat pole jim nedělá žádné problémy. Vzhledem k tomu, že se jedná zpravidla o zahraniční obchodní společnosti, nelze si nepomyslet, že z cizího krev neteče. Doma by se tak chovat nemohli. Ale nepochybně je tu ještě jeden efekt, a tím je likvidace rozměru našeho zemědělství a z toho vyplývající budoucí závislost na dovozových potravinách. To již můžeme právem označit za vykutálenou dlouhodobou obchodní strategii.

Bez viny však nejsou ani sami zemědělci. Pojezdy těžké techniky, zpracovávání půdy za nevhodných vlhkostních podmínek a nešetrné pěstitelské systémy způsobují utužení půdy s následným snížením jejich úrodnosti až o polovinu. Zhutňování je však bohužel pouze jedním, relativně malým dílkem mozaiky vzájemně propojených problémů, které postihují půdu na celé planetě. V rozvojových zemích ubývá mnohem víc orné půdy v důsledku eroze a desertifikace. Podle rozsáhlé studie Mezinárodního referenčního centra pro půdu (ISRIC) lidstvo znehodnotilo téměř 20 milionů km2 půdy, tedy území o rozloze USA a Kanady dohromady. To je velmi znepokojivé, neboť do roku 2030, až dnešní děti budou mít vlastní potomky, bude na naší Zemi žít 8,3 miliardy lidí, k jejich nakrmení bude třeba vypěstovat až o 25% více obilovin než dnes.

V roce 1936 podepsal Franklin D. Roosevelt zákon na ochranu půdního fondu, ve kterém stojí:

„Prosperita národa je charakterizovaná jeho péčí o vlastní půdu“
„Národ, který ničí půdu, ničí sebe sama!“

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek