ZEA.cz Atletico opět vítězem
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Atletico opět vítězem

21.11.2012
Atletico opět vítězem (chu) Firma Bylanka s.r.o. se sídlem v Chrášťanech hospodaří cca na 650ha v okolí Českého Brodu (okr. Kolín). Od roku 2010 se zde pěstuje kukuřice na bioplyn a v roce 2011 byla zprovozněna bioplynová stanice o výkonu 500 KW. Volba výkonného bioplynového hybridu byla od začátku jasnou volbou. Jako nosný hybrid zde bylo od začátku Atletico od šlechtitelské firmy KWS.

Jelikož firma hospodaří na menším množství orné půdy, tak jedinou a nejekonomičtější variantou, byl výběr nejvýnosnějších hybridů a jejich intenzivní způsob pěstování, aby bylo dosaženo, co největšího výnosu silážní hmoty z jednotky plochy. V této oblasti se pěstuje celkem velké množství zrnových kukuřic (velké problémy s drátovcem), a tak se zde stalo naprostým standardem insekticidní moření osiva přípravkem Poncho, což mělo taktéž pozitivní vliv na zvýšení výnosů.

Agrotechnika osev a výnosy v roce 2011

Osev 2011: 170ha (Atletico 95ha, Beatus 35ha, Gomez 40ha)
Výživa:
 • podzim - 40t hnoje na ha a orba
 • jaro - 4q LAV, 110 kg amofos pod patu
Výsevek: 3.4-10.4.2011 85000 semen na ha
Herbicid:
 • click plus 1/2 cca pozemků a zbytek cobant T
 • Trichoplus - biologická ochrana proti zavíječi kukuřičnému
Sklizeň: 1.9.-10.9.2011
Výnos:
 • Atletico 69t/ha při průměrné sklizňové sušině 33% což je 22,77t sušiny z ha
 • Beatus zůstal na zrno 15,6 t/ha při 27% vlhkosti což je cca 13t/ha
 • Gomez zůstal na zrno 16,2 t/ha při 27%vlhkosti což je cca 13,5t/ha

Agrotechnika osev a výnosy v roce 2012

Osev 2012: 185ha (Atletico 155ha, Beatus 30ha)
Výživa: jaro:
 • 17 m3 digestatu na ha
 • 4q LAV
 • 110 kg amofos pod patu
 • 150l DAM společně v preemergetní aplikaci s herbicidem
Výsevek: 8.4-15.4.2011 90000 semen na ha
Herbicid:
 • click plus 1/2 cca pozemků a zbytek cobant T
 • Trichoplus - biologická ochrana proti zavíječi kukuřičnému
Sklizeň: 4.9.-14.9.2012
Výnos:
 • Atletico na 155ha byl výnos 65t/ha při průměrné sklizňové sušině 33% což je 21,45t sušiny z ha

V roce 2013 bude osev 192ha ,nosným hybridem je opět jistota Atletico a to na 161ha zbytek osevu tvoří novinka Cannavaro, které by mělo posunout výnosovou metu ještě o pořádný krok dál a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.

Závěrem musím konstatovat, že hybrid Atletiko je nejpěstovanějším bioplynovým hybridem v České republice i když na záda mu zdárně dýchají novější materiály (FIGORINIO, BARROS, CASSILAS, FERNANDEZ, GOMEZ, hlavně v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti CANNAVARO), které ho v některých případech i překonávají viz. graf č.1,2,3. Většina majitelů bioplynových stanic vsází na pěstování intenzivních bioplynových hybridů, protože jedině maximální výnos organické hmoty (rozhodně ne škrobu!) z hektaru přináší tu nejlepší ekonomiku celé bioplynové stanice. Přesně tímto způsobem to funguje i firmě Bylanka s.r.o. a důkazem je navýšení výkonu bioplynové stanice o dalších 250KW na celkový výkon 750KW.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek