ZEA.cz DEMOFARMY 2017
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

DEMOFARMY 2017

9.6.2017
Logo ZD Krasná Hora (sre) Zea Sedmihorky se poradensky podílí také na jedné z prvních demonstračních farem, na kterých se v provozu testují jednotlivé půdoochranné technologie v rámci tzv. DZES 5. Omezování eroze je snahou mnoha pěstitelů kukuřice, proto doporučujeme navštívit první veřejné setkání 22.6. 2017 na Demonstrační farmě v ZD Krásná Hora n. Vltavou, kde o svažité pozemky nemají nouzi a zároveň musí každoročně zajistit nemalé objemy kvalitní siláže pro skot a bioplynovou stanici.

Na akci bude možnost vyslechnout na jedné straně názory odborníků, kteří se podílí na přípravě dané legislativy ohledně erozí a na druhé straně názory a zkušenosti zástupců zemědělské firmy, kteří dané technologie testují. Pokud se setkání zúčastníte, jistě budete odcházet plni nových informací. Těšíme se na Vás.DEMOFARMY 2017

ZD Krasná Hora nad Vltavou a.s.


Místo konání: salonek v hlavní budově ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Program semináře

  • 9:00 - 9:30       Prezence
  • 9:30 - 9:50       Zahájení a představení podniku (Ing. Jiří Zelenka, předseda                         představenstva)
  • 9:50 - 10:20     Představení projektu „demofarmy“ na podniku ZD Krásná Hora nad                         Vltavou a.s. (Ing. Marcel Herout, agronom farma Petrovice)
  • 10:20 - 10:40   Přestávka (občerstvení)
  • 10:40 - 11:10   Ověřování půdoochranných tech. polním simulátorem (Ing. David                         Kincl, Ing. Jan Srbek, Oddělení Pedologie a ochrany půdy VÚMOP)
  • 11:10 - 12:00   Představení protierozní kalkulačky (Ing. Ivan Novotný, Ing. Martin Mistr                         Ph.D., Oddělení Půdní služba VÚMOP)

Praktické ukázky v terénu

  • pozemek Čelikovské: Výklad u polního simulátoru deště u různých technologií pěstování kukuřice
  • pozemek Pod kravínem Týnčany: Praktická ukázka metody strip – till (vojtěško-tráva)
  • pozemek Čimelí: Praktická ukázka metody strip – till (nevymrzající meziplodina)

Kontakt a registrace

Ing. Marcel Herout
mail: heroutzdkh@seznam.cz
tel: 737 289 212
Registrace na seminář nejpozději pět dní předem na dané tel. číslo či email.Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek