ZEA.cz Digestát a kukuřice
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Digestát a kukuřice

8.3.2011
Digestát a kukuřice (kal) Spolu s rozmachem bioplynových stanic v posledních letech stále více zemědělských podniků začíná na svých polích používat tekutý zbytek po kvasném procesu v nich – digestát.Přístup k němu je různý. Většina agronomů si již uvědomila jeho hodnotu a učí se – často metodou pokus omyl - co nejlépe využít potenciál tohoto hnojiva. Na druhé straně se stále najdou případy, kdy je na digestát pohlíženo jako na odpad a provádí se spíše jeho „likvidace“ a o smysluplném využití nemůže být vůbec řeč.

Co to vlastně je digestát? Dá se říci, že je to organické hnojivo vzniklé anaerobní fermentací objemných krmiv a statkových hnojiv při výrobě bioplynu. Abychom mohli skutečně hovořit o digestátu, musí obsahovat minimálně 25% org. látek a 0,6% dusíku v sušině, což však digestáty bez problémů splňují.

Ačkoli pro jeho použití platí podobná pravidla jako pro aplikaci kejdy svým rychlým účinkem se blíží spíše hnojivům minerálním. Je to především díky poměru C/N, který je u digestátu do 10/1, zatímco například u hnoje je to už 25/1 a u slámy dokonce 100/1. Navíc organické látky v něm obsažené jsou v půdě pouze těžko rozložitelné a proto musíme organickou hmotu zajistit jiným způsobem, ať už ve formě zeleného hnojení, posklizňových zbytků, slámy či hnoje.

Každý digestát je díky různým vstupním surovinám a délce fermentace odlišný. Proto by měli být samozřejmostí pravidelné rozbory digestátu na základní živiny. Tyto údaje potřebujete jednak pro vaši evidenci a také pro výpočet dávky hnojení.

Rozbor digestátu z Š+L Vejprnice

Číslo vzorku Jednotka H 1431
sušina g/l 65,4
organická hmota g/l 45,3
pH   7,8
N – celkový g/l 6,14
P g/l 1,15
K g/l 4,06
Ca g/l 2,81
Mg g/l 0,52
Síra g/l 0,42

Hodnoty jsou uvedeny v původní hmotě.

Základem pro výpočet je obsah dusíku, podle kterého stanovíme dávku digestátu na hektar. Podle rozborů půdy pak zjistíme případnou potřebu dohnojení deficitních živin minerálními hnojivy. Musíme mít na paměti, že při podzimní aplikaci pro jařiny bude využitelnost dusíku šedesátiprocentní, u draslíku pak asi 70%. Navíc je třeba digestát rychle zapravit (do 24 hodin), neboť hrozí vytěkání amoniaku do ovzduší a tím ztráta dusíku až 40%.

Pro kukuřici máme několik možností aplikace digestátu, které se dají dle možností kombinovat. Je to aplikace na podzim (např. na strniště, směsky,...), po které následuje okamžité zapravení. Dále lze digestát použít na jaře před založením porostu při předseťové přípravě a v neposlední řadě je to použití v období vegetace „pod listy“ pomocí hadicových aplikátorů.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek