ZEA.cz Divoké prase v kukuřici - co s tím?
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Divoké prase v kukuřici - co s tím?

10.7.2008
Sele na rožni (sre) Počátkem února 2008 proběhly na několika místech odborné semináře „Jak předcházet škodám černou zvěří?“, které spolupořádala ZEA Sedmihorky. Byly určeny pro odběratele osiva kukuřice a řepky KWS. Akce byla úspěšná a napomohla se orientovat v dané problematice a snížit vzrůstající škody na polních plodinách vlivem přemnožení divokých prasat.

Povinnosti zemědělců a myslivců

Zájem o tuto problematiku byl veliký, což bylo i díky přítomnosti jak zemědělců, tak myslivců (uživatelé honiteb), kteří ze zákona by měli hradit škody vzniklé černou zvěří (Z č.449/2001 Sb.). Zemědělec by ze zákona měl vytvářet přiměřená opatření např. vynechání části nezasetých prostor v plodině pro pozorování a případný odstřel černé zvěře, zajištění materiálu a metodiky použití odpuzovače - Hukinol, vysetí na části honu poblíž posedu atraktivnější plodiny pro nalákání zvěře apod.

Příčiny zvětšování škod černou zvěří

Celkově je třeba říci, že v řadě oblastí ČR jsou škody vlivem černé zvěře na polních plodinách každoročně větší a větší. Důvodů je několik. Jednak klimatické podmínky posledních ročníků jsou příznivé pro přemnožení divočáků. Dále v řadě mysliveckých sdružení došlo k „přestárnutí“ jejich členů. Řada členů je „movitějších“ a místo svých povinností si raději zaplatí příspěvek do společné kasy a využívají pouze výhod- lovu a hobby, společenské prestiže. Dále posedy jsou často staticky na jednom místě, dokud neuhnijí a nespadnou. Jsou často v místech, kde již zvěř řadu let nechodí. V neposlední řadě chybí komunikace zemědělce s myslivci a obráceně

Vyčíslení škod černou zvěří a jejich náhrady

K tomuto slouží mimo jiné metodiky a pokyny, dle kterých soudní znalci v oboru škod černou zvěří (např. ing. Hájek, který se zúčastnil semináře) vyčíslí vzniklé škody. Další pokyny řeší opět zákon č.449/2001 Sb. Je třeba zdůraznit, že v první chvíli vyčíslení škod by mělo sloužit k tomu, aby si myslivci uvědomili, že škody ve středním zemědělském podniku jsou v řádu statisíců. V tu chvíli je jasné, že v případě náhrady škod mysliveckým sdružením v případě soudního sporu, že často to může znamenat okamžitý krach mysliveckého sdružení. Musí si tedy myslivci uvědomit, že jejich činnost při regulaci a celkovém hospodaření v dané honitbě není dostatečná, že musí dělat více. Na druhou stranu jsou myslivci velice přísně limitováni možnostmi odstřelu určitých kategorií černé zvěře a termíny odstřelu. Toto lze řešit povolením na příslušných Odborech životního prostředí, které ze zákona mohou povolit tzv. nadměrné odstřely.

Ekonomické ztráty při výnosu 9 t/ha suchého zrna
Snížení počtu rostlin vlivem divočáků o % Ztráta produkce
Kč/ha
Ztráta produkce
Kč/100ha
3 1 485,- 148 500,-
5 2 475,- 247 500,-
10 4 950,- 495 500,-

Jak řešit efektivně snížení počtu černé zvěře na našich polích

Zkráceně řečeno. Musí se zlepšit komunikace mezi myslivci a zemědělci např. formou pravidelných schůzek. Musí si každý s nich uvědomit, že se vzájemně potřebují. Doby za Marie Terezie, kdy černá zvěř byla chována pouze v oborách, aby neškodila sedlákům , se již nevrátí (zdroj ing. Kačicová, KWS). Zemědělci by měli myslivcům vytvářet výše popsaná opatření pro lepší sledování a odlov zvěře. Myslivci si musí uvědomit své povinnosti v regulaci zvěře. Seminářů se zúčastnil a aktivně seznámil přítomné se svými zkušenostmi v AGRO Bílá u Českého Dubu i pan Novák (agronom a myslivec zároveň). Za zhruba posledních pět let, kdy měli obrovské problémy s černou zvěří, zregulovali stav zvěře velice výrazně. Přijali principy krytých a uzavřených posedů na kolečkách, které se převáží do míst, kde zvěř chodí . Systém pozorování na posedech připomíná strážní službu na vojně. Každý den má konkrétní posed svého strážce. Dále používají různé způsoby nalákání zvěře do míst posedů. Mimo jiné výsev 2-3 ranějších hybridů kukuřice v blízkosti posedu (cca 2-3 ha). Na velkém honu v okolí je vyset pozdnější (normální) hybrid. Černá zvěř se včas stáhne na atraktivnější ranější hybridy a v hlavní sklizňové ploše neškodí a může být dobře ulovena.

Je třeba všem doporučit následující. Jak již bylo řečeno u vyčíslení škod, je třeba zmapovat stavy zvěře a také vyčíslit škody a poté oslovit příslušné odbory životního prostředí na obecních úřadech, které mají ze zákona možnost povolit i tzv. nadměrné odstřely. Jak se popravdě říká, je to vše v lidech. Někde to zkrátka jde a někde to zřejmě nikdy nepůjde. A soudní spor by měl být až na posledním místě a stejně často není přínosem pro nikoho.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek