ZEA.cz Dodržení agrotechniky u kukuřice letos rozhodne
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Dodržení agrotechniky u kukuřice letos rozhodne

8.7.2009
Precizní porost hybridu Ronaldinio (sre) Letos se při průjezdu naší republikou setkáváme s velkými rozdíly ve stavu porostů kukuřice mezi jednotlivými kraji. Bylo by sice jednoduché, ale laciné tyto rozdíly spatřovat pouze v rozdílném rozložení srážek. Ty měly bezpochyby velký vliv na kukuřici, ale NE ten zásadní. Hlavní vliv je rozhodně v uplatňované agrotechnice. Můžeme zde použít přirovnání: „Když dva dělají totéž, není to totéž“.

Řada pěstitelů kukuřice nesplnila několik hlavních zásad při pěstování. Mezi nejčastější chyby patří mělké nebo hloubkově nevyrovnané uložení semen způsobené vysokou pojezdovou rychlostí při setí. Mělce uložená semena vzcházela o 14-21 dní později. Další fatální ránou pro řadu porostů kukuřice nebylo chladnější počasí po vzejití, jak se řada pěstitelů mylně domnívá, ale naprosto nevhodná aplikace některých herbicidů. Tyto herbicidy byly zakoupeny často ve snaze „ušetřit“ v rámci různých tzv. výhodných balíčků. Řada těchto balíčků je výhodná z jiných důvodů (je o něco levnější, je výhodná proto, že za balíček dostaneme lukrativní zájezd apod.), ale rozhodně NE pro kukuřici. Často totiž po aplikaci těchto přípravků došlo k výraznému projevu fytotoxicity. Ta se projevovala nejenom po „klasických postemergentech“ (např. ú.l. sulfonylmočoviny, 2,4 D, dicamba apod.), ale vlivem špatného zasetí a intenzivních srážek i po některých preemergentně aplikovaných přípravcích např. s účinnými látkami linuron, isoxaflutole. V dnešních dnech vlivem tropického počasí se zdá, že kukuřice této fytotoxicitě tzv. „odroste“, ale to je pouze zdánlivý klam často při pohledu z auta. Pokud vstoupíme přímo do porostů, zjistíme jakési kroucení, stáčení listů. Po účinné látce 2,4 D se duří vzdušné a podpůrné kořeny. Takovéto rostliny jsou daleko náchylnější k vyvrácení při větru. Často se toxicita dále projevuje zkrácením délky rostlin o zhruba 1 metr. Zde hned nastoupí omluvný argument, bude alespoň větší podíl palic, nemusíme dělat vyšší strniště při sklizni? Toto je opět fatální omyl. Současným projevem fytotoxicity je i výrazné snížení počtu zrn v palicích (20-30%), neboť počet zrn se zakládá kolem 5. Listu kukuřice, tedy v období aplikace stresujících herbicidů. Letos je projev fytotoxicity ještě zvýrazněn vynecháním hnojení pod patu amofosem z důvodu úspor.

„Když dva dělají totéž, není to totéž“

Nyní si shrňme základní zásady při pěstování kukuřice, které vám zaručí rentabilní produkci. Tyto zásady jsou uplatňovány i ve společnosti ZEA-Land:

  • Rovnoměrné zasetí intenzivního hybridu
  • Současná aplikace amofosu pod patu
  • Preemergentní aplikace vhodných přípravků (např. Lumax, Guardian safe max + Calisto apod.) v ideálně 400 litrech kapaliny/ha
  • Vytrvalé plevele řešit v létě po vzejití na strništi, po podmítce předplodiny- glyfosáty
  • Rovnoměrně aplikovat přednostně organická hnojiva = vyrovnaná výživa
  • Efektivně regulovat zavíječe kukuřičného

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek