ZEA.cz Horšovští kukuřici opravdu umí
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Horšovští kukuřici opravdu umí

2.10.2009
(kal) Mnozí z vás navštívili podzimní semináře firmy KWS, na kterých jste několikrát slyšeli z našich úst slogan: „Intenzitou proti krizi“. Jistě jste tam také zaznamenali na počátku vystoupení firmy Zea Sedmihorky cíl pro sklizeň kukuřice na siláž, kterým je dosáhnutí výnosu suché hmoty 18-20 tun po hektaru. Mnozí nad tímto výrokem rozpačitě kroutili hlavami, avšak z výsledků pokusu na Školním statku v Horšově (okr. Domažlice) sklizeného na siláž 16. 9. je vidět, že tento požadavek je zcela reálný. A za jakých podmínek bylo tohoto výnosu dosaženo? Podívejme se stručně na použitou agrotechniku.

Předem je třeba říci, že pokus byl umístěn uprostřed pole, na jehož zbytku byly vysety hybridy Zidane a Bellevue a byla pro něj použita shodná agrotechnika jako na ostatních pozemcích podniku, kde pěstují kukuřici. V listopadu byl rozmetán hnůj v dávce 45 tun/ha po čemž následovala orba. První jarní operací bylo smykování + brány. Po týdnu 2x kultivátor. 25. 4. proběhlo setí secím strojem Optima. Po dvou dnech následovalo herbicidní ošetření přípravky Trophy (2 l) + Linurex (1,5 l) aplikovánými v 300 litrech DAMu. 27.7. byl porost ošetřen proti zavíječi přípravkem Integro (0,6 l). Tento termín aplikace nebyl ideální, ale ve vhodnou dobu nebyl dostupný vhodný postřikovač. Proto došlo k mírnému poškození porostu zavíječem, což bylo dobře zřetelné i při veřejné prohlídce pokusů během již zmiňovaného semináře KWS, který zde proběhl 9.9.

Pokus byl sklizen a zvážen týden po této akci.

Hybrid FAO
zrno/siláž
t/ha sušina % Výnost SH v t/ha
Ronaldinio 240/250 64,80 36,4 23,59
Amoroso 250/250 61,72 37,3 23,02
Amadeo 220/230 61,29 37,0 22,68
Graneros 270/260 62,13 36,2 22,49
Ambrosini 220/220 58,44 38,0 22,21
Severo 260/260 66,53 33,2 22,09
Bellevue 240/240 62,95 34,9 21,97
Podium 230/230 58,39 37,6 21,95
Cassilas 260/260 65,80 33,1 21,78
Beatus 280/280 63,82 34,0 21,70
Koherens 250/260 59,31 36,5 21,65
KWS 5133 ECO 250/250 63,14 33,8 21,34
Zidane 240/240 57,64 37,0 21,32
Kontrola 240/240 59,26 34,9 20,68
Fabregas 220/220 54,93 37,5 20,60
Kipous 280/290 60,36 34,1 20,58
Kontrola 240/240 58,14 34,9 20,29
Kontrola 240/240 57,00 34,9 19,89
Salgado 200/200 50,19 37,6 18,87
Lacta 240/240 53,32 32,8 17,49
Kaifus 320/320 61,10 28,5 17,41
Symbol 300/310 59,26 29,2 17,39

Je také dobré si všimnout, že v letošním roce kopírují zjištěné sušiny téměř přesně číslo FAO. Hybridy FAO200-220 měly sušinu přibližně 37-38%, FAO 230-240 se pohybovaly mezi 34 a 35%, FAO 250-280 pak 33-34%. Pro zajímavost zde byly umístěny i hybridy Symbol a Kaifus, které jsou špičkovými v teplejších oblastech, sem však se svým FAO 300 či 320 již nepatří, o čemž nás přesvědčily i svou nižší sušinou 28-29%.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek