ZEA.cz Jak lze pěstovat kukuřici podél vodních toků?
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Jak lze pěstovat kukuřici podél vodních toků?

1.6.2012
Zatravňovací pás (poz) Kukuřice je jednou z nejvýznamnějších plodin na světě a je v první desítce nejpěstovanějších zemědělských plodin. Lidí na světě stále přibývá, ale ploch vhodných pro kukuřici v ČR ubývá i v důsledku zástaveb gigantických skladů na okrajích měst, kde nenávratně mizí nejcennější a nenahraditelný přírodní zdroj jakým je dnes půda. Dále je to také díky erozi, a jak již název článku napovídá i s ohledem na dodržování ochrany vod.

Proto se musíme zamyslet jak nejlépe dosáhnout úspěchů v pěstování kukuřice, a také i dalších plodin. V našem případě ve firmě Zea - Land s.r.o. je to u kukuřice hlavně eroze půdy a ochrana vodních toků, na co musíme dávat největší pozor. Jak bojujeme s erozí bylo již popsáno v minulém článku. Zbývá dodat, co se skrývá pod pojmem ochrana vodních toků. Je to povinnost zemědělců zabránit vniknutí hnojivých a pesticidních látek do povrchových a podzemních vod. U hnojivých látek tato povinnost vyplývá z GAEC 11, §39, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. To znamená zachovávat ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry. U pesticidních látek je zemědělec povinen řídit se ochrannou vzdáleností podle vět SPe3 udávaných na etiketě pesticidní látky.

U nás v Zea-Landu jsme se rozhodli řešit tento problém pomocí zatravňovacích pásů podél vodních toků - viz foto. Zatravňovací pásy máme 6 m široké od okraje pozemku. Mnozí se mohou nad tímto řešením pozastavit proč je to tolik, když kvůli hnojení stačí vynechat 3 m a u pesticidů s použitím nízko úletových trysek se dostáváme na vzdálenost 4 m od břehové čáry. Odpověď je snadná, máme totiž dojný i masný skot, a budeme na těchto plochách dělat travní senáž. Vzhledem k použité technice máme tyto pásy širší. Tím dokážeme splnit veškeré podmínky pro GAEC 11 a SPe3.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek