ZEA.cz Je hnojení kukuřice drahé?
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Je hnojení kukuřice drahé?

3.4.2008
Kejdování (sre) Při hnojení kukuřice se velmi málo bilancuje, čili započítává, dusík dodaný z organických hnojiv pro výživu kukuřice a je i podceňována jeho využitelnost pro kukuřici. Často dochází k nadměrnému přehnojování dusíkem, neboť k vysokým dávkám organických hnojiv je dodáván ještě dusík v průmyslových hnojivech. Ale současně se prohlubuje nedostatek v půdě zvláště přijatelného fosforu a draslíku popř. hořčíku. Tento stav je často zvýrazněn absencí pravidelného vápnění.

Například, při přehnojení o 50 kg dusíku na 1 hektar je na každý hektar vynaloženo o 950,- Kč navíc a zbytečně. A zde je možná odpověď na argument, že vápnění je drahé. Pokud daný podnik ušetří 950,- Kč/ha ročně na 300 ha kukuřice v dávce dusíku, má za 3 roky na 300 ha orné půdy vápnění „zdarma“. Kromě zvýšení nákladů na hnojiva dochází také v řadě případů k negativnímu zhoršení kvality produktů kukuřice. Jednostranné přehnojení dusíkem je kromě jiného příčinnou: pozdního dozrávání, opožděného nástupu do sklizně, zvýšeného rozvoje houbových chorob, snížení podílu palic, nadměrného nárůstu vegetativní části rostlin, zvýšeného odnožování a celkově nevyužití genetického potenciálu hybridu.

Na začátku bilance je třeba vycházet jednak z celkové potřeby dusíku pro kukuřici v závislosti na požadovaném výnosu na daném stanovišti, dále zmapovat zdroje dusíku z předplodiny, z půdní zásoby a hlavně využitelný dusík z dodaných organických hnojiv. Výše využitelného dusíku z těchto hnojiv je silně závislá na termínu aplikace hnojiv, na jejich kvalitě a na rovnoměrnosti aplikace. V současnosti, pod vlivem Nitrátové směrnice, stanovení zranitelných oblastí a celkově při přijetí tzv. Zásad správné zemědělské praxe bychom se neměli setkávat se systémy nerovnoměrné aplikace (vozy HTS apod.), neboť dávky mezi 10 až 20 m3 nelze rovnoměrně aplikovat jinak, než aplikátory s řízenou aplikací (hadicové apod.).

Například, při dávce prasečí kejdy 20 t/ha aplikované hadicovým aplikátorem před setím a při následném zapravení kukuřice na střední půdě využije cca 100 kg N/ha z kejdy, 30 kg N/ha má z půdní zásoby. Na požadovaný výnos 17 t sušiny silážní hmoty kukuřice odebere celkem cca 210 kg N/ha. V daném případě tedy bohatě postačí dohnojit 80 kg N/ha v průmyslovém hnojivu- ideálně v DAMu v tank mixu s preemergentním herbicidem.

Dalším, často stále diskutovaným tématem je užití hnojení kukuřice pod patu při setí. ZEA Sedmihorky více jak 10 let propaguje tento systém výživy kukuřice s cílem zajistit v počátečních fázích růstu přijatelný fosfor, který pomůže založit vyšší počet zrn v klasu v období 4 - 5 listů kukuřice. Dále takový porost dosahuje včasný nástup do generativní fáze - kvetení, a dále kukuřice včas dosáhne fyziologické zralosti do příchodu prvních mrazíků. Tímto dochází k zajištění stability dozrávání a kvality produktů kukuřice v rámci jednotlivých ročníků. Rozhodně při schodku obsahu fosforu v půdě se musí nahnojit fosfor ještě jinými způsoby. V praxi se však poměrně často, a bohužel i u části odborné veřejnosti, setkáváme s názorem, že hnojení pod patu u kukuřice nefunguje a že si ho vymysleli prodejci secích strojů, aby prodali dražší stroj apod. Tato tvrzení vycházejí ze zcela neprofesiálního a nelogického přístupu. Pokud hnojení pod patu tzv. nefunguje, je třeba na prvním místě hledat příčiny v nastavení hnojné botky, která musí uložit hnojivo, nejčastěji amofos, do hloubky o zhruba 2 cm větší než je uložené osivo a o 2 - 3 cm vedle řádku se zrny. Často je hnojivo aplikováno téměř na povrch, anebo kolem 15 cm vedle řádku se zrny. Nebo je použito pouze dusíkaté hnojivo. V těchto případech rozhodně nedostaneme přijatelný fosfor včas do rostlin s patřičnými efekty. Je důležité upozornit, že rostoucí cena amofosu není překážkou hnojení pod patu, ale překážkou jsou špatné aplikace. Amofos je vhodný proto, že obsahuje velký podíl vodorozpustného fosforu, na rozdíl od řady dalších hnojiv. Amofosu pod patu stačí aplikovat okolo 70 kg/ha. Při nižších dávkách dochází k ucpávání aplikátorů a k nerovnoměrné aplikaci. Tato fakta jsou ověřena v předních podnicích na mnoha tisících hektarech kukuřice.

Komentáře

Ph.D
napsal 23.5.2008 03:44 uživatel Fernando Caicedo [neregistrovaný]
Dobry den.
Studoval jsem na CZU technike fakulte. V souscasne dobe jsem v ekvadoru, mame tady problemy s hnojenim kukurici. V tropech mame hodne destu a rad bych chtel vedet yak mam rozdelit davku dusiku kdyz mame precipitace kolem 2500 mm za rok v oddobi desdu. lfcaicedo@brenntagla.com Tady pracunejeme s odrudy AG 003 a Dekalb 505 od Monsanta. Dekuji moc.
Fernando Caicedo.
Promotor Tecnico Sierra
Brenntag Ecuador - Division Agricola

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek