ZEA.cz Klasika versus nové trendy v setí kukuřice
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Klasika versus nové trendy v setí kukuřice

8.4.2013
Klasika versus nové trendy v setí kukuřice (kne) Agrotechnické termíny výsevu kukuřice se blíží, proto si připomeňme některé zásady, které je třeba při zakládání porostů dodržet. Již na podzim, po předplodině, by mělo být provedeno základní zpracování půdy. Orba nebo hlubší radličkové zpracování se zapravením statkových hnojiv, v příznivých podmínkách s urovnáním pozemku.


Povrch urovnaný na podzim umožňuje pouze mělkou jarní přípravu do hloubky výsevu (50 – 80mm). Výrazně se tak snižuje vysoušení pozemku, což je rozhodující pro rychlé a stejnoměrné vzcházení. Urovnané nebo jen podmítnuté povrchy se ale hůře prohřívají a pomaleji osychají. Hrubá brázda rychleji osychá, ale při jejím rovnání na jaře dochází k větším ztrátám vody. Zakládání porostů přesnými secími stroji je už dnes samozřejmostí. Rozteč řádků je nejčastěji 75cm a výsev klíčivých zrn se pohybuje mezi 70 – 110 tisíci jedinců na hektar. Záleží vždy na použitém hybridu, účelu pěstování, místních podmínkách a úrovni hnojení. U setí kukuřice je rozhodující hlavně teplota půdy, která by měla být v hloubce seťového lůžka 6 – 8°C. Velmi důležité jsou řádně připravené secí botky, které proříznou povrch půdy a do vytvořeného lůžka uloží semeno. Většina moderních secích strojů využívá botky diskové, které jsou zvláště v těžkých půdách účinnější a méně náročné na údržbu. Některé secí stroje jsou vybaveny botkami pro přihnojení pod patu, které v případě použití hnojiva NP (Amofos) napomáhá rychlejšímu startu a zapojení porostu.

Že je ale pořád co zlepšovat, dokazují nové technologie mající svůj původ v USA. Výrobce secí techniky KINZE vyvinul pod názvem EDGE VAC secí ústrojí pro různé kombinace organizace porostu s možností využití pro různé plodiny. Do České republiky je přinesla společnost P&L. Jeden ze způsobů je setí do dvojřádků se středem (osou) 0,75m a vzdáleností dvojřádků od sebe 0,20m. Takto lze zvýšit počet jedinců na hektar o 10 – 15%, aniž by byl porost vystaven přehuštění. Díky většímu počtu rostlin se dosáhne vyššího výnosu a takto organizovaný porost navíc lépe odolává nepříznivým vlivům (sucho, zaplevelení a vodní i větrná eroze). Druhým způsobem jsou tzv. úzkořádky, tedy vlastně přidání jednoho řádku mezi klasické řádky 0,75m. Vzdálenost řádků je potom 0,37m a i zde platí výhody předchozího způsobu organizace porostu. Dle výsledků zatím provedených pokusů lze říci, že výnos u silážní kukuřice je až o 15 % vyšší. U obou nových postupů je i sklizeň silážní kukuřice bezproblémová. U zrnové kukuřice zatím limituje zakládání porostů těmito způsoby právě sklizeň, u běžně používaných sklizňových adapterů vznikají velké ztráty. Adaptery s vhodnou roztečí řádků např. zn. GERINGHOFF se teprve začínají uplatňovat a ověřovat. Perspektivnější se jeví zakládání porostů kukuřice do úzkořádků, a to proto, že secí stroje tohoto typu značky KINZE se již v praxi provozují a hlavně mohou kombinovat výsev na 0,75m pro zrnovou kukuřici a poloviční úzkořádky pro silážní kukuřici. Navíc je tento secí stroj schopen vytvořit kolejové řádky. Ty se dají potom využít k přihnojování kejdou či digestátem z BPS do vzešlého porostu nebo k provádění dalších agrochemických zásahů (zavíječ, bázlivec…). Další výhodou je využití secího stroje k setí jiných plodin, např. řepky, sóji, slunečnice, čiroku apod. Jedinou určitou nevýhodou obou nových systémů setí je nemožnost použít hnojení pod patu, neboť se konstrukčně hnojné botky nevejdou na rám secího stroje. Zmírnit tuto slabinu lze do určité míry zvýšeným zásobním hnojením fosforem a současně hnojením digestátem z BPS, který je většinou bohatý na přijatelný fosfor pro kukuřici. Při rozhodování, co pro kukuřici ještě udělat, mějte na paměti, že tržní význam kukuřice posiluje a stabilita z pohledu rentability a produkce je stále vyšší. Rostoucí intenzita a efektivita pěstování přináší i zvyšující se zisk, jak při orientaci na siláž pro ŽV, příp. BPS, tak při produkci na zrno!

Schématický popis jednotlivých systémů:

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek