ZEA.cz Konec zastaralých přístupů
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Konec zastaralých přístupů

1.2.2008
Kukuřičné pole (sre) Kukuřice byla donedávna plodinou až ve druhé polovině zájmu pěstitelů a manažerů řady firem. Tomu odpovídá i úroveň vzdělávání na středních a vysokých školách z pohledu kukuřice.
Kukuřice se v současnosti stává jednou z nejefektivnějších neboli nejrentabilnějších plodin s čistým ziskem z hektaru převyšujícím i 24 tisíc. Důvodem je jednak její vysoký výnosový potenciál z hektaru a dále její široké uplatnění nejen v tradiční výživě zvířat, ale v poslední době rostoucím využití k výrobě bioplynu a přes sušené zrno ve výrobě biolihu. Aby toto vše platilo, musí se dodržet přesný neboli precizní technologický postup při pěstování kukuřice pro konkrétní pěstitelskou oblast. V zemědělské praxi se doposud ještě setkáváme s řadou rezerv, které pramení jednak ze zastaralých přístupů nebo prostě z nepochopení celé problematiky.

Dnes je však nezbytně nutné uplatňovat efektivní pěstitelské postupy pro danou oblast, vyvarovat se známých chyb. Máme k dispozici nové secí stroje, špičkové hybridy kukuřice, protierozní technologie pěstování apod. Stačí je „pouze“ precizně uplatnit. Řada předních podniků dosahují špičkové výsledky pěstování kukuřice i v méně příznivých klimatických podmínkách. K patřičnému efektu je však třeba najít optimální technologii pro konkrétní podnik, pro konkrétní stanoviště. Při vší úctě k dnešním progresivním agronomům nelze zajistit fungování optimální technologie pěstování kukuřice pouze tzv. „vlastními silami“, ale je vhodné využít nabídky firmy ZEA Sedmihorky. Tato nabídka vychází z terénní poradenské služby. Tým terénních pracovníků ZEA Sedmihorky je připraven řešit vaše problémy, hledat rezervy v pěstování a užití kukuřice ve vašem podniku.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek