ZEA.cz Konference: Kukuřice v praxi 2013
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Konference: Kukuřice v praxi 2013

4.3.2013
(zel) Dlouhou řadu let je tradicí, že významná osivářská firma KWS vždy začátkem roku pořádá pro své zákazníky konference Kukuřice v praxi. Již 12. ročník konference Kukuřice v Praxi 2013 se konal na 5 místech naší republiky, to proto, aby každý zákazník mohl tuto akci ve svém okolí navštívit. Konference měly za cíl naznačit a upozornit zemědělskou veřejnost na ekonomický potenciál kukuřice pro české zemědělství a jeho nedostatečné využívání.

Pro každé podnikání platí, že nejdůležitější je informovanost. Proto bylo snahou seminářů přinést účastníkům co nejvíce informací k zvládnutí pěstování kukuřice a čiroku a tím pomoci podnikům k dosažení maximálních zisků při pěstování těchto plodin. Hlavními tématy byla problematika GAEC 2, úspěšné využití digestátu při hnojení kukuřice, možnosti setí do úzkořádků nebo dvojřádků, technologii pěstování čiroku, plynoucí rizika a příležitosti při zrušení kvót na mléko v rámci EU.

GAECu 2 se věnovali pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze. Z přednášky lze stručně shrnout, že pro letošní rok k zásadním změnám v pěstování širokořádkových plodin nedošlo. Uživatelským zlepšením prošel portál farmáře, který je základem pro získávání informací k řešení GAECu 2.

Organická hmota v půdě- základní předpoklad úspěšného využití digestátu bylo téma přednášky doc.Ing. Lošáka, Ph.D. K digestátu řekl, že může být zavádějící jeho zařazení mezi organická hnojiva, protože se svými vlastnostmi a účinky blíží kombinovaným hnojivům. Je to hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem. Digestát z každé BPS má odlišné chemické složení, které je nezbytné pro jeho použití znát. Nevýhodou digestátu je nízký obsah lehce rozložitelných primárních organických látek, které je nezbytné do půdy dodávat v jiných zdrojích, především zaorávkou veškerých posklizňových zbytků, hnoje, kompostu, slámy a pěstování meziplodin. V opačném případě by nastalo zhoršení vybraných vlastností půdy, snížení obsahu humusu a tím v konečném důsledku pokles půdní úrodnosti.

S novými pohledy na organizaci porostů kukuřice se zabýval Ing. Šedek z firmy P&L spol.s.r.o. Biskupice u Luhačovic. Nový intenzifikační faktor v technologii pěstování kukuřice je spatřován ve využití plochy. Klasické setí do jednořádků s roztečí 75 cm má využití plochy 14,4 %, kdežto setí dvojřádků má využití 44,8% a setí do úzkořádků 37,5 cm má využití 74 %. Především zahraniční výsledky ukazují, že setí do úzkořádků s roztečí 0,375 m vede ke zvýšení výnosů u silážní kukuřice o 15-18% a u zrnové kukuřice o 3-10%. Zásadní vliv na výnos má zvýšený počet jedinců/ha, který se běžně zvyšuje o 10 %.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek