ZEA.cz Krmné odrůdy pšenic, které si musíte vyzkoušet
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Krmné odrůdy pšenic, které si musíte vyzkoušet

2.7.2008
Pohled na políčka se pšenicí. (sre) V měsíci červnu probíhá několik polních přehlídek obilnin. V polovině června proběhla i v Osevě Agri Chrudim. Pěstitelé si kromě vlastního výběru odrůd obilovin mohli vyslechnout i velice fundované výklady od předních odborníků. Nás zaujal výklad ing.Amlera dlouholetého šlechtitele pšenic. Dnes vystupuje jako zástupce a spolutvůrce Listiny doporučených odrůd pro praxi.

Je rovněž členem Státní odrůdové komise. Ceníme si ho pro jeho objektivnost a pro bohaté zkušenosti u nás i v zahraničí. Při jeho komentáři jednotlivých odrůdových parcel pšenic se pěstitelé dozvěděli opravdu „vše“ o dané odrůdě včetně odpovědí na dotazy. Toto je velice pro pěstitele cenné, neboť dostali informace, které nejsou v oficiálních prospektech. Naše firma ZEA Sedmihorky se pochopitelně zajímá o krmné odrůdy pšenic. Jednak jsme i výživářskou firmou s vlastní výrobou krmných směsí, a proto máme zájem, aby chovatelé a naši zákazníci měli co největší efekt. Dále předáváme naším zákazníkům i vlastní zkušenosti s jednotlivými odrůdami pšenic z naší dceřinné firmy ZEA-Land, kde si sami vhodné odrůdy zkoušíme a pěstujeme na více jak 400 ha. Jde nám o to, aby si náš zákazník napěstoval pro vlastní chov to nejlepší.

Nyní připomeňme několik nosných odrůd krmných pšenic s provozními výsledky v rozmezí výnosu zrna 7-10t/ha. Ke stálicím patří odrůda Meritto , která je velice stabilní ve výnosech ve všech oblastech pěstování. Pro špičkový výnos je potřeba provést mimo jiné 2 efektivní fungicidní ošetření. K velice zajímavým novinkám patří Hermann, který vyniká výnosem okolo 10-ti tun zrna na hlubších půdách se střední vláhovou jistotou. Další velkou předností je jeho velice dobrý zdravotní stav, kdy se řadí mezi nejzdravější odrůdy pšenic. Ovšem to neznamená, že při dávce dusíku okolo 180-220 kg/ha se nemusí použít žádný fungicid. Třetí velice zajímavou krmnou odrůdou je Dromos, který se dobře vyrovná i se suššími stanovišti a dá se s úspěchem použít i na pozdnější výsevy mimo jiné pro svoji velkou odnožovací schopnost. Je poměrně dost krmných odrůd k výběru, ale řada vykazuje nízkou odolnost vůči houbovým chorobám anebo někdy i současně nízkou mrazuvzdornost. Dále je určitým problémem, že díky jedné kategorii ranosti u pšenic v ÚKZÚZ došlo k vyřazení z pěstování raných krmných pšenic. Nyní máme téměř všechny krmné odrůdy pozdní, které za určitých okolností mohou být výnosnější, ale z praktického hlediska dochází jejich pozdní sklizní ke zbytečné kumulaci následných podzimních prací a často k nižší kvalitě založení následných ozimých plodin. Bude ještě několik let trvat, než se tato chyba napraví.

Komentáře

kde je k dostání pšenice mám zájem
napsal 13.5.2013 22:30 uživatel pavel řihák [neregistrovaný]
Text příspěvku

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek