ZEA.cz Kukuřice chce vzduch
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Kukuřice chce vzduch

19.5.2014
Plečkování kukuřice (tom) Kukuřice je plodina velice náročná na teplo. V našich podmínkách je kukuřici spíše chladno než teplo. Ohřev půdy je závislý na poměru vzduchu a vody v půdě, to je velice rozdílné u těžké půdy a lehčí půdy. Poměr vzduchu a vody v půdě je závislý v nemalé míře na způsobu hospodaření s danou půdou. Měli bychom pravidelně dodávat do půdy organickou složku, upravovat pH vápněním, kvalitně orat či hloubkově kypřit a podrývat zhutnělý profil půdy. Koulení kukuřice po zasetí je nešvar, který teplotní podmínky v půdě naopak zhoršuje. Na kukuřičných polích je dodnes vidět.

Teplé májové deštíky, kdy se porosty dopoledne zalily, odpoledne nám slunce dodalo potřebné teplo, se v posledních letech nekonají.

V současné době jsme stále častěji svědky utužení povrchu půd vlivem intenzívních dešťů, nejenom v porostech kukuřice, ale i cukrovky. U řepařů nastala určitá renesance pleček. V loňském roce pěstitelé řepy porosty plečkovali, letos plečky vyjely opět.

Po vydatných srážkách na povrchu půd se vytváří nepropustný škraloup, který velice omezí přístup vzduchu do půdy, půda se neprohřívá a kukuřice neroste tak, jak bychom si přáli. Zde je namístě tento škraloup rozrušit, umožnit přístup vzduchu do půdy a zajistit kukuřici základní podmínku pro intenzívní vývoj – teplou půdu.

Zemědělská akciová společnost plečkování zařadila jako nedílnou součást agrotechniky pěstování kukuřice, jak na siláž, tak zrno. Hnojení dusíkem mají rozdělené do dvou dávek- před setím a při plečkování. Podle Ing. Tomáše Meduny, agronoma této společnosti, jim plečkování kukuřice pomohlo vedle dalších agrotechnických opatření zvednout a stabilizovat hektarové výnosy. Kukuřici v Kratonohách plečkují již sedm roků. Základním předpokladem pro úspěšné plečkování kukuřice mít sladěnou rozteč a počet řádků na sečce a plečce. Velice dobré je možnost nastavit hloubku plečkování a krojidla u řádku kukuřice, aby nedocházelo k vytrhávání rostlin.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek