ZEA.cz Kukuřice v symbioze s GAEC
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Kukuřice v symbioze s GAEC

25.10.2011
razítka ohrožují kukuřici? (sre) Tento článek je podrobnějším pozváním na besedy pořádané firmou ZEA Sedmihorky počátkem listopadu. Budou věnovány praktickému pohledu na plnění nových částí GAEC, čili předpisů, které vejdou vesměs v platnost od roku 2012. Jedná se zejména o GAEC 2- ochrana půdy před erozí, GAEC 11- ochrana vod při aplikacích pesticidů a rovněž se chystají výrazné změny v tzv. Nitrátové směrnici- předpisy o hnojení rostlin. Pochopitelně, že náplň seminářů bude věnována hlavně kukuřici. I když většina novelizací předpisů se dotýká i dalších plodin.

Seminář napoví na základě praktických příkladů, zda lze pěstovat kukuřici v podmínkách ČR intenzívně a zároveň v souladu s veškerými nařízeními GAEC. Tedy v souladu se životním prostředím. Intenzita pro kukuřici jako plodinu je jediná cesta efektivního a ekonomického pěstování. Intenzívně pěstovaná kukuřice s vyšším výnosem umožní snížit výměru oproti extenzívnějšímu pěstování. Tím je vlastně snižována eroze, protože menší plochu kukuřice můžeme umístit na vhodnější rovinatější pozemky. Obdobně chráníme i lépe vody před pesticidy či splachy hnojiv, neboť opět můžeme vybrat vhodnější pozemky. Současně můžeme zvolit vhodné metody snížením úletu pesticidů. Účastníci besed budou také seznámeni s volbou optimální hybridové skladby pro daný účel pěstování- siláž pro dojnice, siláž pro bioplyn a na zrno.

Besedy Kukuřice v symbioze s GAEC jsou určeny pro zákazníky ZEA Sedmihorky popř. potencionální zákazníky, odběratele osiv kukuřice KWS.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek