ZEA.cz Kukuřici musíme zaset včas, ale NE předčasně
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Kukuřici musíme zaset včas, ale NE předčasně

10.4.2012
Kukuřici musíme zaset včas, ale NE předčasně (sre) V dnešní turbulentní době i z pohledu počasí se mnoho pěstitelů kukuřice snaží i letos na jaře uspíšit setí kukuřice. Důvodů je mnoho. Dobří hospodáři se snaží využít pracovníky při pěkném počasí myšleno bez dešťů. Současně mají v paměti, že mnohokrát čekali se setím, pak přišla deštivá perioda a kukuřici seli až v polovině května, což je pozdě. Ale pod tíhou těchto zkušeností zapomínají, že kukuřice je teplomilná plodina a podstatně se nároky na teplo liší např. od klasických jarních obilnin.

V tento moment je nutné zdůraznit, že není třeba za období chladných nocí, kdy teplota je těsně nad bodem mrazu, zanechat veškerých prací ohledně přípravy půdy pro kukuřici. Je naopak vhodné všechny pozemky buď převláčet těžkými bránami nebo podobnou technikou, kdy se pozemek urovná a hlavně se ukončí nežádoucí nadměrné vysychání půdy. Navíc se těmito operacemi prohřívá vrchní část půdy, do které se bude za pár dní set. Rozhodně je třeba se vyvarovat použití těžkých smyků, které nadměrně utužují podseťové lůžko.

Optimální termín setí kukuřice je pochopitelně odvislý od oblasti a nadmořské výšky. Dále je potřeba rozlišovat celkový počet hektarů kukuřice versus denní kapacita secích strojů v podniku. Např. při výměře ve stovkách hektarů kukuřice na 1 podnik se většinou musí začít o něco dříve a současně v sušší oblasti. Naopak na těžkých chladných půdách a kapacitě setí takové, že je „za 5 dní zaseto“, je nezbytné se setím nespěchat. Při předčasném termínu setí a za chladna (teplota půdy pod 8 stupňů) kukuřice vzchází dlouhých 18-21 dní, což je dlouhý prostor pro napadení chorobami a škůdci klíčících rostlin- drátovci aj. Polní vzcházivost nepřekračuje 75%. Pokud se nepoužilo insekticidní mořidlo typu Poncho, pak velice často je vzešlá kukuřice napadána bzunkou ječnou, což se projeví krněním, odnožováním kukuřice a ve výsledku snížením výnosu o 15-30%!!!

Dále lidská a ověřená moudrost a zkušenost říká, že optimální čas na setí kukuřice je, když kvetou v dané oblasti trnky a třešně. Na toto si budeme muset ještě pár dní počkat.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek